Konkurrence Forhold P Det Britiske Marked Essay

Konkurrence Forhold P? Det Britiske Marked Essay, Research Paper

konkurrence forhold

De britiske konkurrence forhold adskiller sig ikke fra de danske i s?rlig stor grad. Man har i Storbritannien et liberalistisk syn p? konkurrencen, dvs. man har fri konkurrence, hvor staten pr?ver at holde sig neutral og lade markeds?konomien styre markedet.

Man har fra statens side i England afviklet en stor del af de offentlige virksomheder de senere ?r, dog kun dem der ikke har direkte indvirkning p? velf?rden i landet eller de brancher hvor der er tale om konkurrence forvridning.

Der er ogs? et andet mindre problem, n?r man beg?r sig p? det britiske marked, det er sproget. Man skal s?rge for en engelsk brugsanvisning og etiket. Derudover skal man ogs? have reklame brochurerne oversat hvis de overhovedet appellere til det Engelske marked.

Konkurrence m?ssigt set b?r man ogs? bekymre sig om firmaskatter, britisk ehvervslovgivning eller ?ndring i valutakursen, som kan g?re det dyrere/billigere at benytte det britiske pund i handelssituationer. Et eksempel omkring den britiske lovgivning er at man har en form for forbrugerbeskyttelse – Office of Fair Trading – det blev oprettet for at beskytte forbrugeren imod prismanipulation og konkurrenceforvridning, dvs. situationer hvor en branche er domineret af at en bestemt virksomhed som har monopol. Der er tale om en monopolsituation i England det ?jeblik et firma eller en person har en markedsandel p? 25% af et bestemt markedsomr?de.

Salgsparametre

Man skal pr?ve at s?lge sit produkt efter de mange salgsparametre, dvs. kvalitet, pris, service, levering osv. det er nemlig ogs? disse ting briterne g?r op i. Salgsparameteret ?kvalitet? er vigtigt, da det kan hj?lpe firmaet med at f? et bedre ansigt b?de udadtil og indadtil. Udadtil fordi man f?r positiv omtale af produktet af uafh?ngige medier, indadtil fordi man som medarbejder f?ler mere for sit arbejde, hvis det f?rdige resultat er af god kvalitet. Service er vigtig for virksomheden, for det kan sikre at kunderne vender tilbage til en, ved ekstraordin?re indsatser kan man sikre sig et godt forhold til kunden. Levering er ligeledes vigtigt, is?r da ?just in time? princippet er ved at blive mere udbredt, hvis man ikke levere til tiden, n?r kunden benytter det princip kan det f? katastrofale f?lger. Derfor er det godt at levere til tiden for ens omd?mme.

Et salgsparametre kunne ogs? v?re kvalitetsstempler eller sikringssystemer, som ISO 9000 der er et certifikat for at virksomheden ?holder hvad den lover? med hensyn til kvalitetsniveau, dog siger ISO 9000 ingenting om selve kvaliteten. Det inkludere ogs? vejledning og m?den man behandles p? af virksomheden; ISO 9000 er naturligvis et internationalt anderkendt certifikat.

Etablering af datterselskab

N?r man etablere et datterselskab i udlandet, er det vigtigt man opretholder en god kontakt med moderselskabet, fordi man skal kunne v?re handlekraftig, hvis man f.eks. f?r en stor ordre kan hurtigt f? bekr?ftet af moderselskabet, at den er muligt at f?re ud i livet. Forbindelsen er ogs? vigtigt for at man ved nok om nye produkter, is?r hvis man kun har et handelsselskab i udlandet.

Ved nyetablering af et datterselskab, kan det v?re en fordel at starte med en handelsafdeling eller et handelskontor, fordi hvis man vil til at producere, kan det g? ud over ens gode omd?mme, da man vil komme til at mangle erfarne medarbejdere i den nye virksomhed. Ellers skal man til at flyve sine specialister frem og tilbage imellem moderselskabet og datterselskabet, det er b?de stressende for medarbejderne og dyrt for firmaet. Ved produktion i udlandet skal man ogs? investere en hel del penge i nye maskiner og bygninger

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.