регистрация /  вход

Характеристика інтегрованого пакету Microsoft Office як засобу для вирішення задач менеджменту (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Академія муніципального управління

Контрольна робота

на тему „Характеристика інтегрованого пакету Microsoft Office як засобу для вирішення задач менеджменту”

Виконала:

Студентка 51 МОз групи

Спеціальності „Менеджмент організації”

Заочної форми навчання

Красновид Ольга В’ячеславівна

Київ-2007

План

Вступ

1. Взаємодія прикладних програм MicrosoftOffice та можливість спільної роботи

2. Текстовий процесор MicrosoftWord

3. Редактор електронних таблиць MicrosoftExcel

4. Система управління базами даних (СУБД) MicrosoftAccess

5. Редактор презентацій MicrosoftPowerPoint

6. Електронний органайзер Microsoft Outlook

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Тепер уже ніхто не сумнівається, що продукція корпорації Microsoft – це ключ до успіху у Вашій професійній діяльності й необхідність Вашого повсякденного життя.

Створена в 1975 році, MicrosoftCorporation є визнаним світовим лідером у виробництві програмного забезпечення для персональних комп'ютерів. Компанія пропонує широкий спектр програмних продуктів і послуг для ділового й особистого застосування. Кожний такий продукт створений для того, щоб наші користувачі могли легко, просто й ефективно працювати з персональними комп'ютерами у своїй повсякденній практиці.

Основне призначення MicrosoftOffice – автоматизація діловодства, тобто полегшення роботи користувачів, яким необхідно обробляти інформацію, яка відноситься до різних сфер професійної діяльності.

Комплект програмних продуктів Microsoft Office включає кілька прикладних програм, що утворюють єдине середовище для обробки всілякої інформації. До складу Microsoft Office входить потужний текстовий процесор Microsoft Word, електронні таблиці Microsoft Excel, засіб для підготовки й демонстрації презентацій MicrosoftPowerPoint а також інструмент організації й планування роботи Microsoft Outlook. Крім того, існує професійна версія Microsoft Office, у яку крім перерахованих додатків входить система керування базами даних Microsoft Access.

Зокрема, за допомогою текстового процесора MicrosoftWord зручно, наприклад, оформляти пояснювальні записки чи реферати, малювати схеми чи писати книги. З іншої сторони, оброблювач електронних таблиць MicrosoftExcel часто використовується в бухгалтерії. Система управління базами даних Access звичайно знаходить застосування у тих областях діяльності, які пов’язані з обробкою значних об’ємів інформації, наприклад при обліку товарів на підприємстві чи даних про студентів у вищих навчальних закладах. Програма створення презентацій PowerPoint використовується для підготовки різних презентацій для виступу перед будь-якою аудиторією. Прикладна програма Outlook знаходить своє застосування, головним чином, як обробник повідомлень електронної пошти, а також як упорядник розкладів (розклад дня, тижня и т.д.).

Іншими словами, професійний користувач в процесі своєї діяльності має справу з декількома основними різновидами інформації: текстова інформація, таблиці чисел, бази даних та графіка. Крім цього, інформація також може оформлюватися у вигляді бланків певної конфігурації, які також називаються формами. Інакше кажучи, користувачі, що належать до різних сфер професійної діяльності, опрацьовують інформацію, котра має вигляд, властивий тій чи іншій галузі. Розробка пакету MicrosoftOffice мала на меті зібрати програмні засоби, призначені для опрацювання різного роду інформації, яка використовується менеджменті.

Звичайно, будь-яке підприємство має потребу в інструментах для роботи з текстами (створення, редагування, оформлення документів), а також для обробки даних (електронні таблиці, засоби аналізу й планування, бази даних). Але цього, як правило недостатньо. Адже з документами працюють різні люди, і документи часто складаються з різних частин, включаючи тексти, числа, таблиці, графіки, діаграми, малюнки, навіть звук або відео.

Сьогодні все це можливо завдяки створеному компанієюMicrosoft сімейству програм для підтримки офісної діяльностіMicrosoftOffice.

Взаємодія прикладних програм Microsoft Office та можливість спільної роботи

MicrosoftOffice характеризується тісною інтеграцією своїх прикладних програм. Це означає, що всі програми, що входять до складу Microsoft Office, "уміють" обмінюватися інформацією й дозволяють робити це досить просто.

Наприклад, якщо необхідно підготувати звіт за результатами фінансового періоду, що містить ілюстрації, то дані можна обробити в Microsoft Excel, побудувати на їхній основі графіки й діаграми, а потім помістити їх у текст документа, що створений в Microsoft Word. Переміщення діаграми виконується за допомогою операцій копіювання в буфер обміну Microsoft Windows і вставки в документ, які доступні через основне меню прикладних програм, через панелі інструментів, через гарячі клавіші або через контекстне меню, що з'являється при натисканні на праву кнопку миші.

Прикладні програми Microsoft Office допускають обмін будь-якими даними між будь-якими додатками. Наприклад, можна використовувати діаграми з Microsoft Excel для оформлення звітів в Microsoft Word або для ілюстрації презентації в Microsoft PowerPoint. Можна помістити окрему частину таблиці з Excel у текст документа Word або в слайд PowerPoint, а можна імпортувати в базу даних MicrosoftAccess. Крім того, будь-яка прикладна програма MicrosoftOffice дозволяє помістити в документ (будь це текст, електронна таблиця, презентація або база даних) малюнок у будь-якому форматі, а також відеофрагмент або просто звуковий ролик.

Сімейство MicrosoftOffice містить набір інструментів, загальних для всіх прикладних програм. До них належать механізми перевірки правопису й граматики, засіб для малювання, інструмент для створення барвистих заголовків, редактор організаційних діаграм, інструмент для редагування математичних формул, редактор фотозображень, бібліотека картинок, і т.д. Сюди ж належать й панелі інструментів, і навіть меню, які є стандартними елементами будь-якої прикладної програми Microsoft Office.

Ці інструменти встановлюються на диску один раз, а потім використовуються всіма додатками Microsoft Office. Ця особливість дозволяє заощадити місце на диску, забезпечує високу швидкість роботи додатків і єдиний інтерфейс. Можна легко почати роботу з будь-яким додатком Microsoft Office, вивчивши лише одне з них.

Починаючи з версії 97, в Microsoft Office входить нова прикладна програма – Microsoft Outlook. Цей додаток являє собою інструмент для організації й планування персональної діяльності менеджера. Microsoft Outlook включає електронну пошту, базу по контактах, календар і т.д. Але головне – він зв'язує всі прикладні програми, виступаючи як засіб організації роботи з ними. За допомогою Microsoft Outlook можна призначити зустріч, додавши в її опис супровідний документ. Це може бути список питань, які планується обговорити, у форматі Microsoft Word, або звіт про результати року по продажах у форматі Microsoft Excel.

Працюючи в мережевих операційних системах, прикладні програми сімейства Microsoft Office підтримують спільну групову роботу кількох людей над спільними документами. Існує можливість використання матеріалів, розміщених не тільки на локальному диску робочої станції, але й на сусідньому комп'ютері або на сервері всієї мережі.

Крім того, всі прикладні програми Microsoft Office підтримують роботу з електронною поштою. При роботі над документом, що вимагає коректури декількох людей, можна послати цей документ поштою в режимі послідовного розсилання. Як тільки один учасник роботи закінчить вносити виправлення, документ відправляється до наступного. Після того, як документ обійде всіх зазначених у розсилці людей, воно вертається до того, хто його посилав, при цьому всі позначки й виправлення буде відображено окремим кольором для кожного учасника спільної роботи. Виправлення можна переглянути й вирішити, які з них потрібно прийняти, а які скасувати.

Текстовий процесор Microsoft Word

У потужному текстовому процесорі MicrosoftWord зручно створювати найрізноманітніші документи. Текст, що вводиться, відображається на екрані саме в тому вигляді, у якому він буде виведений на друк. Потужні засоби редагування тексту наближають його за своїми можливостями до настільних видавничих систем, зберігаючи при цьому простоту використання.

Користувачеві доступні різноманітні засоби редагування: зміна типу й стилю шрифту, вирівнювання абзаців, установка міжстрокових інтервалів, виділення рамками, багатоколонний текст, виділення абзаців, авто нумерація листків й багато чого іншого. У текст можна вставляти таблиці, ячейки яких можуть містити як текст, так і числа. Вбудований засіб побудови діаграм дозволяє з легкістю вибирати будь-який з безлічі доступних типів графіків. Більше того, в ячейки можна вставляти формули, що автоматично перераховують результат при зміні параметрів. Необхідно також відмітити, що Word надає можливість створення в документі математичних формул будь-якої складності.

Word також дозволяє писати без помилок. У ньому є вбудована програма корекції помилок. Підтримується режим динамічної перевірки орфографії. Кожне написане вами слово буде перевірятися негайно, і якщо воно містить помилку – ви відразу помітите це по спеціальному маркуванню, яке відзначає слово, написане неправильно. Для того щоб зробити корекцію невірно написаного слова, досить буде клацнути по ньому правою кнопкою миші, і Вам буде запропонований список можливих замін. УWord ви також можете скористатися новим механізмом перевірки орфографії. Користувачі також по достоїнству оцінять можливість автоматичного форматування тексту.

При підготовці документу до друку можна задати сторінкам поля, зміст колонтитулів, формат і орієнтацію сторінки. Крім того, наявний зручний засіб попереднього перегляду документа перед друком, яке, зокрема, надає можливість перегляду декількох сторінок.

Таким чином, текстовий процесор Word дозволяє швидким і зручним способом вирішувати задачі, які пов’язані зі сферою діловодства, а саме – створювати і обробляти текстові документи будь-якої структури і степеня складності.


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!