Синтез системи оперативної обробки мінімальної конфігурації

Звіт

до лабораторної роботи №6

на тему «Синтез системи оперативної обробки мінімальної конфігурації»


Мета роботи: навчитись розраховувати та моделювати системи оперативної обробки за відсутності обмежень на час перебування задачі в обчислювальній системі при мінімальній вартості проектованої системи.

Хід роботи

Частина 1

Еverest програмадляпереглядуінформаціїпроапаратні іпрограмніконфігураціїкомп'ютера.

Програмааналізуєконфігураціюкомп'ютераівидаєдетальнуінформацію про:

· провстановлені в системіпристрої –процесори, системніплати, відеокарти, аудіокарти, модулівпам'ятііт.д.

· їхні характеристики: тактовачастота, напруга живлення, розміркешу, ітд.

· підтримувані ниминаборикомандірежимироботи

· їх виробників

· встановленепрограмнезабезпечення

· конфігураціюопераційноїсистеми

· встановленідрайвера

· програми, які автоматично завантажуються

· запущеніпроцеси

· наявні ліцензії

B програмі є досить широкий набір безмаркінгових тестів:

· Читання з пам'яті – тестує швидкість пересилання даних з ОЗУ до процесора

· Запис в пам'ять – тестує швидкість пересилання даних з процесора до ОЗУ

· Копіювання в пам'яті – тестує швидкість пересилання даних з одних елементів пам'яті в інші через кеш процесора

· Затримка пам'яті – тестує середній час зчитування процесором даних з ОЗУ

· CPU Queen – тестує продуктивність процесора у цілочислових операціях при вирішенні класичного «Завдання з ферзями»

· CPU PhotoWorxx – тестує продуктивність блоків цілочисельних арифметичних операцій, множення, а також підсистеми пам'яті при виконанні ряду стандартних операцій з RGB-зображеннями

· CPU ZLib – тестує продуктивність процесора і підсистеми пам'яті при створенні архівів формату ZIP за допомогою популярної відкритої бібліотеки ZLib. Використовує цілочисельні операції.

· CPU AES – тестує швидкість процесора при виконанні шифрування по крипто алгоритму AES. Здатний використовувати низькорівневі команди шифрування процесорів VIA C3 і C7, що дозволяє останньому бути одним з лідерів тесту, перевершуючи по продуктивності ряд багатоядерних процесорів Intel і AMD.

· FPU Julia – тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 32-розрядної точністю. Моделює кілька фрагментів фрактала Жюліа. При можливості використовує інструкції MMX, SSE і 3DNow!.

· FPU Mandel – тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 64-розрядної точністю шляхом моделювання декількох фрагментів фрактала Мандельброта. Здатний використовувати інструкції SSE2.

· FPU SinJulia – ускладнений варіант тесту FPU Julia. Тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 80-розрядної точністю. Використовує інструкції x87, призначені для обчислення тригонометричних і показових функцій.


програма діагностика апаратний еverest

Частина 2

Для діагностики Linuxможна використовувати як і стандартні команди в консолі, так і сторонні програми. До таких програм належить HardInfo, яка також має широкий набір функцій і тестів і дозволяє так само ефективно тестувати вашу систему, як і її аналоги на Windows.Частина 3. Обчислення середнього часу відповіді та вартості СОО


Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу, я навчився розраховувати та моделювати системи оперативної обробки за відсутності обмежень на час перебування задачі в обчислювальній системі при мінімальній вартості проектованої системи, а також ознайомився з методами тестування операційних систем OSWindows та Linux.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Информатика и программирование"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.