регистрация /  вход

Пакетна передача даних GPRS в автомобільній галузі (стр. 3 из 3)

- кількість переданої інформації (Мб);

Число 1024 – коефіцієнт для перетворення кількості інформації в Кб;

- кількість біт в одному переданому байті, складається з інформаційних і службових біт;

- швидкість передачі інформації по комутованому каналу зв'язку (кбіт/с);

Число 60 – коефіцієнт перерахунку похвилинного тарифу в посекундний;

- ступінь завантаженості каналу зв'язку, що визначається за формулою (2);

Для комутованих каналів зв'язку GSM Data при асинхронної передачі даних

кбіт/с;

=10 (8 інформаційних, 1 стартовий и 1 стоповий біт).

Для прикладу розглянемо графік (Рис. 4.1) залежності вартості 1 Мб

прийнятої / переданої інформації від ступеня завантаженості каналу зв'язку GSM Data при існуючому погодинному тарифі (

= 0,27 грн. / хв). При цьому, для порівняння, розмістимо на тій же осі координат графік вартості 1 Мб прийнятої / переданої інформації при використанні технології GPRS.

Графік буде мати вигляд прямої, паралельної осі абсцис, точка проходження якої на осі ординат буде дорівнює існуючим тарифом на передачу 1 Мб інформації (S1Mb = 5,32 грн / Мб).


Рисунок 4.1 – Залежність вартості передачі 1 Мб інформації по каналах GSM Data і GPRS, від ступеня завантаженості каналу зв'язку

Аналіз графіків рисунку 4.1 дає залежність для розрахунку оптимального значення ступеня завантаженості каналу зв'язку.

(4)

Приймаючи

кбіт/с та
=10 отримаємо

(5)

Облік існуючих тарифів операторів мобільного зв'язку (

= 0,27 грн/хв) і (S1Mb = 5,32 грн / Мб), дає значення
.

Отримане значення

є важливий критерій ефективності тарифікації трафіку і по суті є граничним значенням, при перевищенні якого похвилинна тарифікація стає економічно більш вигідною. Зміна значення
відбувається по гіперболічному закону.

Також слід відзначити, що граничне значення

не залежить від кількості переданої інформації і при цьому прямо пропорційно погодинному тарифу GSM Data і навпаки пропорційно тарифу 1 Мб інформації для послуги GPRS.

Особливість технології полягає у відсутності постійно певної швидкості передачі даних, яка змінюється випадковим чином в залежності від завантаження каналів мобільної мережі голосовим трафіком, а також трафіком інших GPRS - з'єднань. При проведенні практичних експериментів швидкість прийому інформації з використанням чотирьох тайм-слотів склала від 10 кбіт / с (у години пікового навантаження з 9.00 до 13.00) та до 51 кбіт/с у нічний час, що фактично наближається до граничного значення 53,6 кбіт/с, обмеженому кількістю тайм-слотів приймача [5].


Висновок

Швидкість обміну даними по мережі GPRS в нормальному режимі роботи перевищує швидкість каналів зв'язку GSM Data, що є істотною перевагою. Однак, можливість непередбачуваного зниження швидкості є негативним фактором для застосування GPRS в системах, що вимагають інтенсивного обміну даними з наявністю певних вимог до мінімальної швидкості зв'язку.

Розвиток технологій в системі телекомунікацій дає потужний поштовх до розвитку системи на базі GSM/GPS, що в свою чергу прискорює розвиток та зниження собівартості телекомунікаційних засобів на автомобільному транспорті таких як:

- GPS – трекерів;

- GPRS/GPS моніторингу автотранспортних засобів;

GPRS в даний час підтримує середні швидкості передачі даних близько 115 кбіт / с, але такі швидкості досягаються тільки при залученні всіх восьми тайм-слотів для GPRS. Наприклад, пристрій GPRS може бути налаштований для роботи максимум з чотирма слотами в прямому напрямку і двома слотами в зворотному напрямку. У хороших радіоусловіях це дає швидкості приблизно в 50 кбіт / с у прямому напрямку і 20 кбіт / с у зворотному напрямку. Це більш ніж у три рази швидше, ніж у нинішніх мережах GSM (14,4 кбіт / с) і того ж порядку, що і при хорошому модемному аналоговому з'єднанні в кабельній лінії. Сукупна ширина смуги вузла мобільного зв'язку ділиться між голосовим трафіком і трафіком даних. Оператори GPRS по-різному використовують цю ширину смуги. Зазвичай вони конфігурують мережі, даючи пріоритет голосового трафіку; деякі з них призначають тайм-слоти для трафіку даних, щоб гарантувати мінімальний рівень цього сервісу в високозагруженние голосовим трафіком проміжки часу. Невикористана ємність, зарезервована під голосовий трафік, може бути динамічно перевизначена під передачу даних. Маючи більш високі швидкості передачі даних, GPRS дає можливість реалізації програм, які потребують більш високої ширини смуги і в даний час не здійсненних на мережах GSM. Отже GPRS на автомобільному транспорті має великі перспективи для обміну даними в майбутньому [2].

мережа пакетна передача моніторинг транспорт


Перелік посилань

1 Сайт «lookout – супутникові системи спостереження», GPS мониторінг http://lookout.com.ua

2 Сайт «cxem.net – сайт паяльник», Технология GPRS

http://cxem.net/sotov/sotov13.php

3 Сайт «wikipedia.org »,GSM

http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM

4 Сайт «divi.ru», На пути от 2G к 3G: система GPRS

http://www.divi.ru/text/a-phone3.shtml

5 Сайт «ukreni.com.ua», НВП УкрЕНВ науково - виробниче підприємство

http://www.ukreni.com.ua/pdf/8.pdf

6 Сайт «habrahabr.ru», GPRS — теория и практика применения

http://habrahabr.ru/blogs/personal/41279/

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!