Кінно-спортивний клуб

Михед Д. АМ-74

Кінно-спортивний клуб з реабілітаційним центром для дітей хворих на аутизм та ДЦП.

Оцінка діяльності компанії:

Заснований у 2010 році, кінно-спортивний клуб у Києві відомий не тільки можливістю здійснити прогулянку верхи, потренувати свої професійні навички їзди та з користю провести вільний час. У цьому клубі також застосовують метод іпотерапії для хворих з широким спектром захворювань.

Іпотерапія - індивідуальна форма реабілітації, при якій використовуються гімнастичні вправи на коні. По суті, вона не що інше, як форма лікувальної фізкультури, де як інструмент реабілітації виступають кінь, процес верхової їзди і фізичні вправи під час її, які виконує людина.

Цей метод ефективний при багатьох захворюваннях: ДЦП, дитячого аутизму, неврозів та іншого. У ході такого лікування поліпшується стан нервової системи, координація і психо-емоційний стан людини. На відміну від багатьох методів лікування, іпотерапія практично не має протипоказань, а вартість її доступна для всіх без винятку.

Місія кінно-спортивного клубу – надання населенню можливості цікаво та з користю провести вільний час, займатися спортом та слідкувати за своїм здоров’ям, а також реабілітація хворих дітей та допомога їм жити повноцінним життям.

Короткострокові цілі організації : привернути увагу клієнтів, заявити про себе на ринку послуг, залучити спонсорів та інвесторів.

Довгострокові цілі: купівля земельних ділянок для сільськогосподарських угідь; побудова спортивного комплексу; налагодження із селищами, що знаходяться поблизу, поставок сільськогосподарської продукції; відкриття філіалів клубу в інших містах України.

Проблеми:

1. Поява конкурентів, надання ними схожих послуг;

2. Відсутність інвестиційних коштів;

3. Неефективна реклама, і як наслідок – невелика кількість клієнтів;

4. Зміна нормативно-правового законодавства України, прийняття нового Податкового Кодексу України.

М і крофактор и впливу

1. Постачальники – це фірми або окремі особи, які здійснюють транспортні перевезення, устаткування інших матеріальних ресурсів для задоволення технологічних або особистих потреб організації чи окремої особи.

Для кінно-спортивного клубу постачальниками є виробники:

· кормів для тварин;

· допоміжних матеріалів та сировини;

· одягу для верхової їзди;

А також орендодавці приміщень та лісопаркової зони для верхових прогулянок.

2. Конкуренти - це виробники подібної продукції на ринку.

Для нашої фірми конкурентами є інші кінно-спортивні клуби м. Києва, але лише невелика їх частина дає послуги по реабілітації таких хвороб як ДЦП та дитячий аутизм. Це автоматично надає нам більше переваг на ринку послуг.

3. Посередники - юридичні та фізичні особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку.

До них належать :

· торговельні посередники;

· фірми-спеціалісти з питань організації руху послуг;

· агенства, що надають маркетингові послуги;

· кредитно-фінансові установи.

4. Споживачі - це фізичні або юридичні особи, які використовують продукцію організації для особистих потреб або потреб своєї організації.

Наша організація приваблює споживачів різних вікових груп. Наприклад, молодь має змогу розважитись та весело провести час, люди середнього віку можуть займатися спортом та вести здоровий спосіб життя, а люди старшого віку – підтримувати свій фізичний стан.

Як окрему групу можна виділити сім’ї, які мають дітей хворих на аутизм та ДЦП, адже завдяки нашій організації вони отримують можливість реабілітації та розвитку своїх дітей, а також спілкування з іншими сім’ями, які зіштовхнулися з подібними проблемами.

5. Контактні аудиторії - будь-які групи, що проявляють реальний чи потенційний інтерес до організації або можуть справити на неї певний вплив.

Для кінно-спортивного клубу контактними аудиторіями є: благодійні фонди та організації, центри реабілітації дітей хворих на ДЦП, ЗМІ, тощо.

Макрофактори впливу

1. Політико-правовий фактор. До нього відносяться тенденції у сферах законодавства, судової справи, політики, державного регулювання, а також правові та нормативні акти вищого органу законодавчої та виконавчої влад або їх спеціальні органи, які здійснюють нагляд за дотриманням державних вимог підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

Для кінно-спортивного клубу політико-правовими факторами є:

· Закон України «Про підприємництво»;

· Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»;

· Закон України «Про племінне тваринництво»;

· Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

· Закон України «Про охорону праці»;

· Закон України «Про оренду землі»;

· Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;

· Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

· Закон України «Про фізичну культуру та спорт»;

· зміна митних тарифів;

· зміна курсу валют;

· зміна у Податковому Кодексі України.

2. Економічними факторами для даної організації є: збільшення відсоткової ставки по кредиту, зростання рівня інфляції, зниження платоспроможності населення, зміна цін на сировину, заготівельні матеріали, оренду та комунальні послуги.

3. Соціально-культурний фактор - це сукупність відносин, цінностей, норм, переконання, поведінки тощо.

Змінюється стиль життя сучасних українців. Вони все більше уваги приділяють своєму здоров’ю, заняттям спортом; частіше почали зосереджуватись на елітному спорті, одним із видів якого є саме кінний.

4. Демографічними факторами для даної організації є зміна чисельності населення, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, зміна вікового цензу, і як наслідок – втрата цільової аудиторії. Погіршується стан здоров’я населення, так за даними статистики найбільш поширеними серед українців є:

1. Хвороби органів дихання;

2. Хвороби системи кровообігу;

3. Хвороби органів травлення;

4. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

5. Онкологічні недуги.

SWOT –а наліз організації

Сильні сторони:

· Наявність унікальних послуг;

· Зручне розташування клубу;

· Хороший імідж;

· Помірні ціни;

· Проведення благодійних заходів;

· Досвідчений персонал;

· Широкий спектр послуг.

Слабкі сторони:

· Слабка рекламна діяльність;

· Неможливість обслуговування великої кількості клієнтів одразу;

· Відсутність на території клубу допоміжних закладів (кафе, магазини, тощо).

Можливості:

· Збільшення кола клієнтів;

· Розбудова, розширення організації;

· Можливість залучення інвестиційних коштів;

· Підвищення якості послуг.

Ризики:

· Зміна податкового законодавства та накладання фінансових санкцій;

· Поява схожих послуг у конкурентних організаціях;

· Поява інших альтернативних послуг та розваг (побудова полів для гольфу, дельфінаріїв, тощо);

· Поява на ринку більш дешевих послуг, пов’язаних із фізичним станом осіб.

Таблиця відповідностей

Пошукове питання Г і потеза Джерело інформації
Звідки Ви дізнались про кінно-спортивний клуб? Інтерес споживачів до нашого клубу збільшився, інформація про нього почала з’являтися у ЗМІ.

Первинна інформація

№ 2

Чому Ви надаєте перевагу саме нашому клубу? Перевагами клубу є його цінова доступність,вдале розташування та якість послуг.

Первинна інформація

№ 3

Чому інтерес до послуг, які надає клуб, зменшився? Попит на послуги зменшився, бо зменшується платоспроможність споживачів. Вторинна інформація. Пошук інформації у мережі Internet
Як часто Ви відвідуєте наш клуб? Споживачі відвідують наш клуб у середньому 1 раз на тиждень.

Первинна інформація

№ 5

Що б Ви хотіли покращити у нашому клубі? Споживачі хотіли б бачити більш розвинену інфраструктуру (кафе, магазини, тощо) на території клубу.

Первинна інформація

№ 4


Анкета для споживачів

Кінно-спортивний клуб проводять маркетингове дослідження з метою визначення споживчих переваг населення. Просимо Вас взяти участь в цьому опитуванні і обрати ті варіанти відповідей, до яких Ви найбільш схильні. Ваша думка є важливою, тому просимо відповідати на питання анкети щиро. Уся отримана інформація буде використана виключно в узагальненому вигляді.

1. Чому Ви вирішили займатися кінним спортом?

________________________________________________________

2. Звідки Ви дізнались про наш кінно-спортивний клуб?

2.1. Розповіли друзі, знайомі;

2.2. Через інформацію у ЗМІ;

2.3. Знайшли випадково;

2.4. Ваш варіант__________________

3. Що привертає Вашу увагу у нашому клубі?

3.1. Доступна ціна;

3.2. Місце розташування;

3.3. Тут займаються мої знайомі;

3.4. Задовольняє якість.

4. Що б Ви хотіли покращити у нашому клубі?

_____________________________________________________________

5. Як часто Ви відвідуєте клуб?

5.1. Кожен день;

5.2. 1 раз на тиждень;

5.3. 1 раз на місяць;

5.4. Ваш варіант ___________________

6. Чи вважаєте Ви кінний спорт елітним?

6.1. Так

6.2. Ні

6.3 Важко відповісти

7. Де Ви працюєте?

___________________________________________________

8. Вкажіть Ваш вік:

_____

9. Вкажіть Вашу стать:

9.1. Жіноча

9.2. Чоловіча

Дякуємо за співпрацю!

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.