КНИГИ        регистрация / вход

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

СОДЕРЖАНИЕ: Структура і логіка закону. Закон складається з 7 розділів і 39 статей. Структура закону є класичною. Він включає такі розділи: Загальні положення Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Структура і логіка закону.

Закон складається з 7 розділів і 39 статей. Структура закону є класичною. Він включає такі розділи:

1. Загальні положення

2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3. Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

4. Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями

5. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб’єктів зовнішньоекономічної і господарської діяльності України

6. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

7. Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності

Як бачимо, спочатку подається загальне уявлення про зовнішньоекономічну діяльність ( основні економічні категорії, принципи, суб’єкти, види зовнішньоекономічної діяльності тощо, тобто методологічні основи ). Економічні категорії, визначені в 1 розділі, мають важливе безпосереднє значення в міжнародних економічних відносинах. Кожний термін розкривається досить докладно, передбачаються усі можливі ньюанси ( наприклад, подається широка класифікація квот: глобальні, групові, експортна, індивідуальні; з доповнення – антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні ).

У 2 розділі “Регулювання зовнішньоекономічной діяльності” перш за все показана роль держави в регулюванні зовнішньоекономічної, визначено органи державного регулювання та місцевого управління зовнішньоекономічної діяльності, принципи митного регулювання, страхування зовнішньоекономічних операцій, дерхавне замовлення, облік, звітність. В цьому ж розділі визначено цілі в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Доклідно розглядаються питання, які стосуються експорту – імпорту, ліцензування та квотування зовнішнтоекономічних операцій.

Інші розділи закону є більш специфічними, вони стосуються більш вузьких питань, таких як спеціальні економічні зони, економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями, права та відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. В цих розділах розглядаються питання стосовно України як держави та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

В законі чітко простежується логічна побудова від більш загальних понять до більш вузьких. Кожний розділ докладно розкрівається за допомогою статей. На мою думку, в законі відображено посліждовно всі можливі питання стосовно зовнішнтоекономічної діяльності України.

Ключові позиції та економічні категорії.

На мій погляд, в законі наголос робиться на розкритті основних економічних категорій, які стосуються зовнішньоекономічної діяльності, та на питанні регулювання зовнішньоекономічної діяльності ( особливо ролі державних органів в цьому процесі ). Крім того, розкрито питання безпосередніх стосунків України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями, щодо захисту прав і інтересів держави та інших суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, щодо відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.

Стосовно перших двох розділів, на мою думку, методологічно вдало виділені основні принципи та економічні категорії. Дане визначення зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньокономічного договору, валютних коштів, аудиту, іноземних інвестицій, спеціальних економічних зон, спільних підприємств, товару, квот, ліцензій, експорту, імпорту тощо. Тобто висвітлене широке коло питань ( економічних категорій ), про які надалі йде мова в інших розділах закону. Стосовно деяких важливих економічних категорій було внесено поправки щодо більш точного визначення понять “експорт”, “імпорт”, різновидів квот та ліцензій. Ці поправки, більш точні визначення роблять закон більш точним, більш адаптованим до економічной ситуації в країні. Але цього не можна сказати про всі нові визначення економічних категорій. Наприклад, старе визначення демпінгу, на мою думку, є більш вдалим, краще відображаючим сутність цього поняття.

Необхідні доповнення з економічної точки зору.

Закон від 1 квітня 1991 року є недосконалим, тому до нього були внесені деякі зміни. Так деякі визначення економічних категорій було дано більш точно, більш повно ( “експорт” та “імпорт” тощо ). Наприклад, в новому визначенні поняття “експорт” також надається уявлення про “реекспорт”.

В змінах до закону, на мою думку, важливим економічним доповненням є розширення класифікацій квот та ліцензій ( тобто було додано такі види квот та ліцензій, як антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні ). Це відображає більш конкретні обмеження або права і, як наслідок, надає більше чіткості у відносинах між країнами, надає можливість розширення сфери діяльності в зовнішньоекономічних відносинах.

У змінах до закону відзначено дію нового органу державного регулювання – Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Але деякі нові визначення економічних категорій є менш вдалими, ніж старі. Так старе визначення демпінгу, на мою думку, є більш вдалим. Я не згодна з останньою частиною формулювання нового визначення демпінгу, вона є некоректною: демпінг – ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівняної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару.

Крім того, на мою думку, слід булоб доти в законі визначення міжнародного лізінгу. Необхідно більш чітко визначити принципи та процедуру іноземного інвестування в Україну, гарантії цих інвестицій. Визначити такі операції, як міжнародний франчайзінг, факторінг та фінансування венчурних проектів. На сьогодні також можливо має сенс спрощення процедури здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зниження оподаткування, яке сьогодні є досить суттєвим фактором зниження активності зовнішньоекономічної діяльності.

Зміст.

1. Структура і логіка закону.

2. Ключові позиції та економічні категорії.

3. Необхідні доповнення з економічної точки зору.

Національний універсітет ім. Т. Г. Шевченка

Реферат

на тему:

“ Закон про зовнішньоекономічну діяльність”

студентки 4 курсу

економічного факультету

групи “Економічна теорія”

Інякіної Любові.

Київ - 1999

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Предложения интернет-магазинов

Новый закон "Об образовании в Российской Федерации". Путеводитель для руководителей, педагогов (+CD)

  Издательство: Учитель, 2015 г.

Цена: 152 руб.   Купить

В комплекте (книга + диск) рассмотрены изменения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в сравнении с предыдущей редакцией закона с учётом интересов разных субъектов образовательного процесса. Освещены наиболее актуальные для руководителей, педагогов образовательных организаций и родителей правовые нормы, приведены комментарии и анализ эксперта. Диск включает мультимедийный материал "Новый закон "Об образовании в Российской Федерации": введение в практику образовательных организаций", необходимые материалы по его реализации, статьи федерального закона в формате интерактивного ресурса. Комплект адресован руководителям и педагогам образовательных организаций, специалистам органов, осуществляющих управление в сфере образования, родителям. Составитель: Иванова О. Л.


Физика. 9 класс. Тесты к учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник. Вертикаль. ФГОС

Автор(ы): Слепнева Нина Ивановна   Издательство: Дрофа, 2016 г.  Серия: Физика

Цена: 154 руб.   Купить

Пособие представляет собой сборник тестов для тематического и рубежного контроля. Может быть использовано как при работе с учебником, соответствующим ФК ГОС, так и при работе с учебником, соответствующим ФГОС. Тесты для текущего контроля составлены по темам "Материальная точка. Путь, перемещение", "Прямолинейное равномерное движение", "Прямолинейное равноускоренное движение", "Законы Ньютона", "Свободное падение", "Закон всемирного тяготения", "Импульс тела. Закон сохранения импульса", "Механическая работа и энергия", "Механические колебания", "Механические волны. Звук", "Действие магнитного поля на проводник с током", "Явление электромагнитной индукции", "Элктромагнитные колебания", "Электромагнитные волны", "Природа света. Оптические спектры", "Строение атомного ядра". Цель рубежных тестов - проверить достижение предметных и метапредметных результатов, установленных ФГОС.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Все материалы в разделе "Международные отношения"