регистрация /  вход

Сутність лізингу персоналу (стр. 1 из 2)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Реферат на тему:

"Сутність л ізингу персоналу"

Виконала:

студентка 5 курсу,

1 групи, спец.8106,ФЕАПК

Київ 2010

Зміст

Вступ

1. Сутність лізингу персоналу

2. Види лізингу персоналу

3. Переваги лізингу персоналу

4. Міжнародна та національна практика лізингу персоналу

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Потреба організацій у тимчасових працівниках виникає регулярно. Виникнення цієї потреби може бути пов’язане з тривалою хворобою працівника, сезоном відпусток, проведенням маркетингових досліджень та ін. Зазвичай українські компанії намагаються вирішити ці проблеми за рахунок власних ресурсів, розподіливши існуючі та нові обов’язки серед наявних працівників. Але це неминуче веде до зниження продуктивності діяльності всієї організації, тому що людина не може протягом тривалого строку на належному рівні виконувати додаткові обов’язки, при цьому зберігши продуктивність виконання своїх стандартних обов’язків.

Намагаючись вирішити цю проблему організації також можуть залучити на певний проміжок часу працівників за договорами підряду. Але в такому разі виникає потреба в додаткових витратах на пошук та підбір нових співробітників. Окрім цього додається роботи відділу кадрів, якій займається оформленням з цими працівниками договорів підряду.

З іншого боку можна сказати, що залучаючи працівників за договором підряду, організація дуже рідко може задовольнити потребу у більш кваліфікованих працівниках. Досвідчений маркетолог навряд чи захоче працювати 3-6 місяців над проектом, з перспективою подальшого пошуку нового місця роботи в майбутньому.

Саме тому використання лізингу персоналу - це ефективний шлях вирішенням потреб у тимчасовому персоналі.

1. Сутність лізингу персоналу

Компанії в своїй діяльності стикаються із ситуаціями, коли колектив перевантажений, приймати в штат нового працівника нерентабельно, а робота повинна бути виконана професійно та вчасно. В такому випадку може допомогти лізинг персоналу.

Лізинг персоналу, як невід'ємний бізнес-процес життєдіяльності будь-якої компанії (як державної структури, так і комерційної; як дуже великої, так і малої), має на меті ефективне використання дуже обмеженого ресурсу, зокрема, людського. Ринок кадрів, або кваліфікованої робочої сили, змінюється не за стабільною закономірністю, а за циклічними коливаннями, які зумовлені: якісним рівнем навчання у навчальних закладах, кількістю дітей, чиї батьки забезпечують сім'ю засобами до існування з-за кордону і не мотивують молодих спеціалістів до здобуття професійного досвіду та самовдосконалення за своєю спеціальністю; а також від стадії розвитку суспільства, та економічно-політичної ситуації в країні.

Відтак, плануючи бізнес-процеси та реалізуючи поставлені цілі, компанії заздалегідь, а в більшості випадків і по факту виокремлюють ті задачі, які не будуть або не є постійними протягом тривалого відрізку часу, скажемо, рік чи більше. Наприклад, в фінансово-економічній області - це проведення внутрішнього аудиту, в управлінні персоналом - програми реструктуризації, в області інформаційних технологій - розробка та впровадження відповідного програмного забезпечення, тощо.

Необхідність в лізингу персоналу може бути викликана і рядовими обставинами, наприклад, відпусками штатних працівників, які співпадають із впровадженням в дію нового проекту; довготривалий лікарняний працівника, якого недоречно звільняти, а є сенс дочекатися його повернення, натомість, у його відсутність робота повинна якісно виконуватися.

Лізинг персоналу - це своєрідне додаткове плече, це запасне колесо, про яке не слід забувати; це запасний вихід, який може знадобитись у напружену мить або підтримувати своєю ідеєю у ритмічному процесі.

Традиційно лідерами із залучення тимчасових працівників є компанії, бізнес яких пов'язаний із сезонними коливаннями ринку. Так, у піковий період активно набирають персонал будівельні та сільськогосподарські організації, виробники продуктів харчування і торговельні фірми, підприємства громадського харчування (ресторани, бари), а також туристичні фірми. Штат таких компаній залежно від рівня попиту на товар або послугу може збільшуватися вдвічі.

Лізинг - це специфічна форма оренди робочої сили, яка передбачає надання лізингодавцем лізингоотримувачу робочої сили у тимчасове користування. Класична схема лізингу охоплює договірними відносинами три сторони: працівник (його представник), - лізингодавець - лізингоотримувач. У лізингу робочої сили єдиним її власником є працівник. У договорі між лізингодавцем та лізингоотримувачем визначають такі моменти:

характеристику персоналу;

чисельність співробітників;

строк лізингової угоди;

оклади наданих працівників;

критерії оцінки якості виконання зазначеного обсягу робіт;

винагороду за лізинг обслуговування.

2. Види лізингу персоналу

Від вірного вибору різновиду лізингу персоналу залежить ефективність діяльності усієї організації. Тому приділимо увагу існуючим видам лізингу, як засобам задоволення потреб у тимчасовому персоналі.

Staff leasing (лізинг працівників) - оренда персоналу на довготривалій основі. Компанія-роботодавець оплачує лише послуги агенції-рекрутера, не пов'язуючи себе із працівником юридичними зобов'язаннями. Спеціаліст числиться в штаті компанії-лізингодавця.

До цієї послуги лізингових агенцій організації-замовники частіше всього звертаються, коли виникає потреба у наймі тимчасових працівників певних категорій.

За цього виду лізингу працівники постійно перебувають у штаті лізингових агенцій і залучаються до виконання певних робіт у компанії-замовника. Прикладом таких робіт може слугувати запуск нового проекту, відкриття представництва іноземної компанії та інші.

При використанні лізингу працівників компанія-замовник укладає з провайдером договір, особливістю якого є те, що згодом працівник може перейти в штат замовника.

Temporary staffing (підбір тимчасового персоналу) - підбір персоналу на короткотривалий період (як правило до 3-х місяців). Частіше за все ця послуга необхідна під час проведення маркетингових досліджень або виконанні невеликих проектів. Підбір здійснює агенція-рекрутер, і воно ж несе відповідальність за працівника.

За допомогою цього виду лізингу персоналу зазвичай задовольняють потребу у працівниках під час сезону відпусток, тривалої хвороби працівника, сезонного навантаження (підвищення об’ємів виробництва, продажів), маркетингових досліджень та інші.

При застосуванні цього виду лізингу компанія-провайдер самостійно веде пошук потрібних працівників (інколи вони знаходяться в базі даних агенції), відбирає відповідно до вимог замовника, укладає з підібраними працівниками договори підряду та несе відповідальність за них.

Серед переваг цього способу потрібно відокремити можливість швидкого залучення потрібного працівника на певний строк, відсутність витрат на пошук тимчасових працівників, відсутність витрат на кадрове діловодство та адміністрування усіх видів операційних витрат, можливість припинення співробітництва у короткостроковий термін.

В майбутньому цей засіб має користуватись найбільш попитом, враховуючи стійку тенденцію до підвищення потреби підприємств у тимчасових працівниках на нетривалий термін.

Outsourcing (аутсорсінг) - придбання не праці визначеного спеціаліста, а послуги, яка необхідна компанії на даний момент часу. Перелік питань, які необхідно вирішити в такий спосіб є достатньо великим. В основному це стосується завдань не пов'язаних із профільною діяльністю компанії-замовника. Аутсорсінгові послуги виступають як окремі види послуг, але вони не завжди виконують функції лізингу персоналу. Інше кажучи, вони не задовольняють потреби організації у працівниках, при цьому задовольняючи потреби організацій у певних напрямках. Найпоширенішим прикладом аутсорсінгу є бухгалтерський аудит, якій проводять спеціалізовані компанії (наприклад, компанії "Великої четвірки").

3. Переваги лізингу персоналу

Сучасний класик з управління персоналом Майкл Армстронг у своїй книзі "Практика управління людськими ресурсами" зауважує, що існують три причини для залучення зовнішніх ресурсів:

Економія витрат - витрати кадрової служби (організації) знижуються, оскільки такі послуги дешевше та можна скоротити кількість працівників підрозділу.

Концентрація зусиль кадрової служби - працівники підрозділу не відволікаються від вирішення ключових завдань, які приносять додаткову вартість.

Отримання спеціальних знань - можна отримати ноу-хау і спеціальні знання, яких не було в даній організації.

лізинг персонал легітимність міжнародний

Лізинг персоналу, перспективна послуга, яка має декілька важливих переваг, а саме:

Компанії не мусять займатися рекрутингом та утриманням працівників у своїй компанії. Ми Вас забезпечуємо висококваліфікованими працівниками, які будуть виконувати свої задачі на високому професійному рівні без втрати часу на навчання і тренінг.

Клієнти користуються можливостями гнучких довготривалих та коротких трудових відносин. Лізинг персоналу надає можливість знизити витрати на заробітній платні - при необхідності додаткових людських ресурсів, наприклад для завершення проекту в назначений термін, або коли треба замінити людину під час відпустки.

Клієнти можуть зменшити свої адміністративні витрати, пов'язані з опадаткуванням.

Юридичні аспекти трудових відносин передані компанії, яка надає послуги Лізингу. А також до переваг можна віднести: більш оперативний підбір команди, можливість перевірити потенційних співробітників в "польових" умовах без введення в штат, вибір кращих та найбільш ефективних співробітників, більш мотивований персонал.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!