регистрация /  вход

Моральне виховання за роботою Маслоу Самоактуализация и ее предпосылки

Моральне виховання виступає провідним чинником всебічного гармонійного розвитку особистості. Морально-духовні цінності кожної особистості є її найбільшим надбанням. Тому й оцінювати людину передусім необхідно за рівнем сформованості моральних цінностей. В межах теми морального виховання я хочу розглянути роботу Маслоу «Самоактуализация и ее предпосылки».

В даній роботі автор досліджує видатні взірці душевного здоров’я. Об’єктами дослідження стали знайомі вченого, видатні діячі, деякі студенти. Цікавим є той факт, що з двох тисяч студентів Брендейського коледжу психічно здоровим виявився лише 1%.

Маслоу визначає самоактуалізацію як повне використання таланта, здібностей, потенційних можливостей. Такі люди повністю здійснюють себе і діють найкращим можливим для них способом. Самоактуалізуюча особистість – це найкращий представник людства. І саме на таких людей необхідно орієнтуватися в процесі виховання. Цим твердженням відкидається прийнятий статистичний метод, коли за взірець беруть середні показники. Ми повинні задавати питання: наскільки високо може вирости людина, чого вона здатна досягнути?

Отже, за Маслоу, кінцева мета освіти та виховання – допомогти індивіду стати людиною в тій повній мірі, в якій він лише здатний.

Але питання про справжню особистість є досить складним. Маслоу називає таку людину самоактуалізуючою. Будь-яка самоактуалізуюча особистість присвячує своє життя пошукам буттєвих цінностей. Ці цінності функціонують як потреби. Автор їх називає метапотребами. Введення нового терміна було необхідним. Адже тут Маслоу іде всупереч науковій догмі, що всі дії вмотивовані. Автор вважає, що самоактуалізуюча людина робить лише те, що природно для неї, просто виражає себе. Якщо метапотреби не задовольняються, виникають хвороби душі. Маслоу переконаний, що в буттєвих цінностях закладений сенс життя, але більшість людей просто не знає про їх існування.

Маслоу виокремлює вісім шляхів самоактуалізації. На мою думку, вони є прекрасними взірцями змісту морального виховання.

1. самоактуалізація передбачає повне занурення людини в свої хвилювання. Під час такого занурення людина повністю розкриває свою сутність. Необхідно допомогти людині переживати такі хвилини частіше, схвалювати повне занурення у якусь дію, щоб людина позбавилась психологічних бар’єрів і йшла до кінця. Людина повинна творити як? «самовіддано».

2. самоактуалізація – це постійний процес вибору, який веде до росту. Наприклад: збрехати чи сказати правду, украсти чи ні. Кілька раз протягом дня зробити вибір, що веде до особистого росту – здійснити стільки ж кроків на шляху до самоактуалізації.

3. необхідно привчатися слухати свій особистий внутрішній голос. Адже всередині людини постійно присутні інші голоси: матері, дорослих, авторитета, традиції. (приклад про вино)

4. кожен раз, коли людина приймає відповідальність, вона актуалізує себе. Відповідальність тут розглядається як чесність, як знімання фальшивих масок, та заглиблення в свій внутрішній світ. Пошук відповідей, причин та наслідків всередині себе. Для цього треба мужність та готовність прийняти відповідальність.

5. щоб висловитись чесно необхідно позбавитись боязні бути не таким як інші, бажання подобатись всім. Здатність до творчості майже дорівнює душевному здоров’ю. Творчість самоактуалізуючих людей схожа на дитячу, яка проявляється поки вони не навчилися боятися насміхання, поки вони здатні бачити все свіжим поглядом. На думку Маслоу ця здатність губиться з віком. Ще одним наслідком такої сміливості є природність та простота у спілкуванні. Таким чином необхідно виховувати «психологічну свободу» особистості, яка передбачає вміння приймати особисті рішення не зважаючи на суспільну думку.

6. самоактуалізація – це не кінцевий стан, це процес втілення у дійсність можливостей індивіда. Маслоу виявив, що всі самоактуалізуючі люди віддані якійсь роботі, яку вважають необхідною. Оскільки вони зацікавлені в цій роботі, вони її виконують старанно. Самоактуалізуюча людина прагне бути кращою в своїй сфері.

7. важливою складовою самоактуалізації є пікові хвилювання. Це мить екстазу, яку неможна купити, підробити, гарантувати. Можна лише створити умови, за яких вона може чи не може виникнути. Такі хвилювання допомагають відкрити себе.

8. і останнє. Людина має з’ясувати хто вона така, розкрити свої особисті характеристики. Це передбачає й висвітлення паталогій, наприклад психологічних бар’єрів. Подолання цих бар’єрів вимагає мужності. Маслоу наводить приклад навчання ресакралізації ( шлях подолання психологічних бар’єрів серед молоді, коли зневірюються істині цінності). Ре сакралізація позначає бачення кожної людини з позиції об’єднуючого сприйняття, це позначає здатність бачити вічне та символічне. Так в кожній жінці маємо бачити Жінку з великої літери з всіма її якостями. Для втілення цього методу використовують прийом бесіди.

Не можна сказати, що у психологічно здорових людей не існує проблем, але їх кількість значно зменшується. Така людина живе в гармонії з собою та іншими. Вона насолоджується життям взагалі, тоді як інші люди – лише в окремі моменти.

Результат дослідження:

Невеликий тест на 10 питань, в опитуванні приймали участь 9 людей.

1. Самовідданість: так – 13; ні – 5.

2. Позитивний вибір: так – 6; ні – 12.

3. Орієнтація на особистий смак: так – 18; ні – 0.

4. Відвертість: так – 8; ні – 1.

5. Психологічна свобода: так – 7; ні – 11.

6. Прагнення досконалості: так – 8; ні – 1.

Зробивши невеликий тест, я виявила, що абсолютно здорових психологічно серед нас немає. Приємно, що знайшлася єдина людина, якій бракує лише однієї риси: вміння робити позитивний вибір. Найкраще в групі розвинуте вміння орієнтуватися на власний смак та не піддаватися впливу зі сторони. У питаннях в цій категорії не було жодної негативної відповіді. Далі йде відвертість перед собою та прагнення бути кращим в своїй професії. Спостерігаємо лише по одній негативній відповіді. Нажаль, мені не вдалося виявити чи це прагнення лишається тільки в мріях, чи всі мої одногрупники дійсно докладають максимум зусиль до реалізації цього бажання. В найгіршому стані знаходиться показник позитивного вибору та психологічної свободи. Головними причинами негативного вибору постає прагнення уникнути покарання чи покращити особисте становище. Але я вважаю, що це стосується лише незначних подій і ніхто з нас не здатний на великий злочин. Результати тесту виявили лише допустиму долю особистого егоїзму, який закладений в природі людини, що спершу подумає про себе. Психологічна несвобода виявляється в стриманості та страху показатися смішним.

Отже, виявляється, що найбільшу увагу необхідно приділити подоланню психологічних бар’єрів та психологічній несвободі, так само як проблемі позитивного вибору кожної хвилини життя.

На основі роботи Маслоу можна зробити наступний висновок:

У моральному вихованні необхідно орієнтуватися на видатні взірці, найкращих представників людства, а не на середню людину. Завданням морального виховання є створення позитивної, творчої, люблячої, психологічно здорової людини. Першим показником такої людини є повага до себе, яка відповідно проектується і на інших. Самоактуалізація – це довготривалий процес, що здійснюється шляхом невеликих досягнень. Кінцева мета морального виховання через самоактуалізацію – становлення справжньої Людини з великої літери.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Самостійна робота з педагогіки

на тему: «Моральне виховання за роботою Маслоу «Самоактуализация и ее предпосылки»

Студентки 306 групи

Факультету французької мови

Шульжевської Мирослави

Київ – 2008

Література: