регистрация /  вход

Устаткування для виготовлення виробів (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Факультет дистанційного навчання

Устаткування для виготовлення виробів

Контрольна робота № 1

Варіант 3

Виконала:

Терлецька Галина Іванівна

Шифр 10263

Львів – 2011


1. Устаткування для виявлення дефектів і вимірювання тканини.

Розбракування і промір матеріалів виконуються з метою перевірки сорту матеріалу, точного вимірювання довжини і ширина шматків, відмітки і визначення координат текстильних пороків (дефектів).

Розбракування і промір матеріалів в швейному виробництві дублюють такі ж операції на текстильних підприємствах. Поліпшення якості

матеріалів, підвищення вимог до розбраковування і проміру на текстильних підприємствах, приведення їх у відповідність з вимогами швейного виробництва дозволять виключити цю операцію в підготовчих цехах швейних фабрик, вивільнити виробничі площі і велику кількість робочих.

Розбраковувка проводиться шляхом проглядання матеріалу з лицьового боку в розгорненому вигляді. Трикотажні полотна переглядають з двох боків, дубльовані матеріали, штучне хутро, оксамит з лицьового і виворітного боків.

Розбраковку матеріалу умовно можна розділити на контрольну і виробничу. Мета контрольної розбраковування встановити фактичний сорт матеріалу і при невідповідності його супровідному документу пред'явити претензії підприємству постачальнику, виробничій відзначити всі пороки матюкала. Контрольні і виробничі розбраковування поєднуються в часі.

Сорт матеріалу встановлюється відповідно до вимог ГОСТу.

Визначають його по відповідності фізикомеханічним і фізико-хімічних показників нормам, встановленим в стандартах, а також по наявності дефектів зовнішнього вигляду.

Дефекти звично відзначають з лицьового і виворітного боку крейдою, милом, олівцем і т.д. На кромці ставиться "сигнал" про наявність дефекту ниткою, шматочком клейкої стрічки і т.п. Дефекти, допустимі на закритих частинах виробів, можна не відзначати на кромці "сигналом". Поширені дефекти, що проходять по всій ширині матеріалу, розглядаються як умовні розрізи на полотні, і шматок розраховується так що складається з окремих частин, розмежованих умовними розрізами.

Довжина і ширина шматків вимірюється з точністю до 1 см (ГОСТ 3811 72. "Матеріали текстильні, тканини, неткані полотна і штучні вироби. Методи визначення лінійних розмірів, лінійної і поверхневої щільності"). Довжину шматків матеріалів вимірюють на відстані не меншого 30 см від кромки, а довжину останньої ділянки по найменшій стороні.

Ширину матеріалу вимірюють через кожні 3 м. довжини. Перше і останнє вимірювання повинні проводитися на відстані не меншого 1,5 м. від кінців шматка. Ширину шматка матеріалу визначають разом з кромками.

Фактичною шириною шерстяної тканини з кромками вважається що найчастіше зустрічається. Якщо при промірі шматка матеріалу (з кромками) можна виділити ділянку, що звужує, то шматок розглядається так ніби умовно розрізає на два або три ділянки, кожний з яких має свою ширину.

У виробничих умовах застосовують контактні і безконтактні способи вимірювання довжини і ширини. При будь-якому способі якість вимірювання повинна гарантувати прийнятну для виробничих умов точність.

При контактному способі вимірювання (наприклад, вимірювальним роликом) вимірювальний пристрій стикається з вимірюваною поверхнею. При даному способі погрішність залежить в основному від розтягування або стиснення матеріалу при його просуванні по оглядовому екрані браковочно-промірочної машини або поверхні примірочного столу і правильності розташування вимірювального пристрою на поверхні матеріалу. На погрішність вимірювання також робить вплив тангенціальний опір, що виникає між ободом ролика і матеріалом, і можливе утворення складки (напливу) матеріалу перед вимірювальним роликом.

Роликові вимірювальні пристрої вельми чутливі до зміни товщини вимірюваного матеріалу, тому при зміні товщини матеріалу рекомендується встановлювати ролики різних діаметрів.

При вимірюванні матеріалу безконтактним способом застосовуються лічильники, що фіксують довжину пробігу стрічки конвеєра або кардоленти, що встановленій у вирізі оглядового екрану і приводиться в рух переміщуваним матеріалом; довжина і наявність пороків фіксуються на самому матеріалі. Для отримання точних свідчень матеріал на конвеєрній стрічці повинен бути розташований вільно, без натягнення, зморшок і складок.

Вимірювання довжини і ширина шматка може здійснюватися на горизонтальних вимірювальних столах, вимірювальних або браковимірювальних машинах.

До основного недоліку триметрових вимірювальних столів слід віднести значну сумарну погрішність в процесі переміщення тканини під натягненням уздовж столу.

Достоїнствами можна вважати простоту обслуговування столу, невисоку його вартість, можливість виготовлення столу в механічному цеху швейного підприємства.

Вимірювальний стіл можна використовувати на всіх видах тканин в широкому діапазоні ширини. Він може бути оснащений пристроями для підйому і скидання рулонів тканини.

Проміряти тканину можна також на вимірювальних машинах типу МП (рис. 1.). У основу вимірювальної частини цієї машини покладений безконтактний метод. Машина складається з транспортера, з приводом для подачі тканини до намотувального механізму.

Рис.1. Вимірювальна машина типу МП.

Рис.2. Схеми браковимірювальних машин.

Для поліпшення умов переміщення тканини транспортуючі і розмотуванні валики рекомендується обтягувати сукном.

На сучасному етапі розвитку швейної промисловості застосовується переважно одночасно розбраковування (фіксація пороків) і вимірювання довжини і ширина матеріалу.

На рис.2. приведені принципові схеми декількох характерних конструкцій браковимірювальних машин, які застосовуються на підприємствах різних країн.

У деяких конструкціях машин з метою зниження розтягування тканини передбачено утворення невеликого резерву тканини у формі петлі. Резерв створюється за рахунок різниці швидкостей обертання направляючих валиків і розмотування рулону.

Підрахунок довжини рухомої тканини робиться контактним і безконтактним способами.

Основними видами браковимірювального устаткування, що випускається заводами країн СНД, є машини МКМ7180, ПСМ, БПМ120, БПМ140, БПМ160 і БПМ180.

Принцип роботи МКМ7180 представлений на мал. 3.6. Тканина переміщається по оглядовій площині похилої з світильником 2 і намотується на валик 3. Довжина і ширина заміряються автоматичним лічильником 4.

Машина ПСМ випускається двох модифікацій. Вона призначена для розбраковування, вимірювання довжини і ширини матеріалів платтяного, сорочкового, білизняного асортименту і частково спецодягу.

Друга модифікація ПСМ відрізняється від першої тим, що вона призначена для широкої тканини 2000 мм. Крім того, у разі розбракування і вимірювання важких рулонів (понад 50 -80 кг) передбачені примусовий розмотуючий пристрій і маніпулятор ШБМ150 для механізації завантаження і вивантаження рулонів. Машини БПМ120, БПМ140, БПМ180 призначені для розбраковування легких тканин відповідно шириною до і рівний 1200, 1400 і 1800 мм.

Загальною вимогою при проектуванні подібного устаткування є зведення до мінімуму розтягування тканини в процесі вимірювання, запобігання натягненню, а отже, виключення спотворення лінійних розмірів шматка тканини.

Традиційні методи розбраковування і вимірювання лінійних розмірів, вживані на більшості швейних підприємств, мають істотні недоліки. По-перше, результати вимірів довжини і ширини, як правило, відрізняються від фактичних розмірів шматка, що робить вплив на якість настилання і розкрою тканин. По-друге, після розбракування не виключено попадання в настили полотен з текстильними пороками. По-третє, для розбраковувань шматків тканин на даному устаткуванні потрібні значні витрати часу і фізичні зусилля виконавців.

Рис.3. Кінематична схема пристрою для вимірювання довжини шматка тканини без натягнення.

Окрім вказаного устаткування на ряду підприємств використовується устаткування фірм Ofri (Італія), NCA (Японія), Ijseph Pernick (США), Monforts (Німеччина), Shelton (Англія) і ін.

Це устаткування по багатьом параметрам більш абсолютно, проте і воно має обмежене застосування.

Рис.4. Сема автоматизованої промірочно- розбраковочної машини МАПБ1

З метою усунення деяких перерахованих недоліків фахівцями Новосибірського філіалу МГАЛП спільно з працівниками Новосибірського експериментально-механічного заводу НПО "Легпром-механізація" розроблена автоматизована промірочно-розбраковочна машина МАПБ1 як складова частина автоматизованого робочого місця контролера оператора.

Конструктивно машина МАПБ1 (рис.4.) складається з декількох модулів.

Інформація про довжину, ширину шматка, види і координати пороків обробляється мікропроцесором.

Автоматизована машина МАПБ1 має ряд достоїнств, що виражаються в наявності пристроїв корекції вимірюваної довжини і ширини в процесі роботи, автоматизованого збору інформації про результати вимірів, пристрої запобігання деформації розтягування тканини і т.д.

Разом з тим машина не позбавлена і недоліків. В першу чергу це відносно невисока точність вимірювання довжини (± 5 см в шматку), обмежена ширина вимірюваного матеріалу (до 1600 мм). Такі ж виконавські органи, як в машині МАПБ1, мають машини А1000иА10001. Перша модифікація призначена для розбраковування тканин з одночасним намотуванням в рулон і автоматичним рівнянням кромки. Тканина переміщається з швидкістю до 70 м/хв. Максимальна ширина розбракованої тканини 2000 мм. Машина призначена для тканин різних груп.