Архітектурний стиль – класицизм (стр. 1 из 5)

Архітектурний стиль – класицизм.

Зміст:

1. Загальна характеристика стилю класицизм

2. Інтер’єр і предмети внутрішнього убранства західно-європейського та російського класицизму.

3. Критична оцінка стилю класицизм

Класицизм був вираженням філософського раціоналізму, ідеологією і мистецтвом нового класу - буржуазії. Концепція класицизму полягала в використанні в архітектурі античних систем Формоутворення, що, однак, наповнялись новим змістом. Естетика простих античних форм і точний ордер ставилися в противажіль випадковості, и строгості архітектурних і художніх проявів світогляду відживаючий аристократії.

Класицизм стимулював археологічні дослідження, що призвели до дивним відкриттям і новим знанням про розвинені античні цивілізації. Результати роботи археологічних експедицій, узагальнені в просторих наукових дослідженнях. Заклали теоретичні основи руху, учасники якого вважали античну культуру вершиною досконалість в будівельному мистецтві, зразком абсолютної і вічної краси. Популяризації античних форм сприяли численні альбоми, утримуючі зображення архітектурних пам'ятників.

В авангарді розвитку архітектури класицизму стояла передусім Франція періоду Наполеона. Після цього протестантські Германію і Англія, а також перебуваюча під впливом європейських течій Росія. Рим став одним з головних теоретичних центрів класицизму.

Характер архітектури в більшості випадків залишився залежним від тектоніки муру ,що несе і зведення, що став більш плоским. Важливим пластичним елементом стає портик, в той час як стіни ззовні і з середини членуються дрібними пілястрами і карнизами. В композиції цілого і деталей, обсягів і планів преобладає симетрія. Кольорове рішення характеризується світлими пастельними тонами. Білий колір, як правило, служить для виявлення архітектурних елементів, що є символом активної тектоніки. Інтер'єр стає більш світлим, стриманим, меблі простій і легкий, при цьому проектувальники використали* єгипетські, грецькі або римські мотиви.

З класицизмом зв'язані найбільш значні містобудівні концепції і їхньої реалізації в натурі кінця XVIII і першої половини XIX в. В цей період закладаються нові міста, парки, курорти. Нову організацію розселення, направлену на подолання соціальної нерівності і на створення нової соціальної гармонії, пропонують в кінці XIX сторіччя социалісти-утопісти. Проекти житлових комун, фаланстерів (що реалізувалися, однак, в дуже незначній кількості) зберігали образ і просторові особливості, характерні для класицизму.

Центри розвитку архітектури класицизму

Класицизм був ведучим стилем передусім в Франції, де панував в всій художній творчості. Він є вираженням освітніх тенденцій французького суспільства того періоду. Французький конвент навіть проголосив класицизм стилем французької буржуазної революції. Він вніс зміни в планировочну і просторову систему міста, прорізав нерегулярну середньовічну структуру вулиць величним комплексом прямих проспектів і площ, а на пересіченнях їхніх осей розмістив архітектурні монументи. Раціоналізм мислення XVIII і XIX вв. Виявився в прагненні до створення єдиної містобудівної концепції, що влилось в 1793 г. В утворення Паризької художньо-планової комісії. Більшу роль грала і Паризька школа тонких мистецтв, студенти якої вивчали пам'ятники античної архітектури безпосередньо в Римі, а після закінчення школи працювали в багатьох європейських країнах і поза континентом. Світогляд класицизму виявляється вже в архітектурі східного крила Лувра (1667'-' 1678), що спроектувався К. Перро, одержавши верх над проектом в стилі бароко, виконаним італійцем Берніні. Подібним прикладом може служити і палац Малий Тріаноп в Версальському парку.

Почало французького класицизму зв'язане зі будівництвом храму св. Женевьєви в Парижі (пізніше він отримав назву Пантеона), спрощена форма якого свідчить про виникнення нового естетичного підходу. Храм був закладений на плані, що є форму рівностороннього хреста, з банею в центрі, що піднімаються до висоти майже 120 м. Інтер'єр ще носить риси Ренесансу. Зовнішні поверхні стін майже без прикраси вирішені з використанням класичного контрасту розчленованої і* нерасчленнованої мас. Автором Пантеону була архітектор Ж. Ж. Суффло, відомий також як творець Великого театру в Ліоні (1756) і автор великої дослідної роботи про античні храмах в Греції.

Прагнення використати античні зразки було реалізоване в початку XIX в., коли в Парижі виникла більша частина великих i будівель в стилі класицизму, а їхній вплив був посилений містобудівним рішенням. Вони стали художнім завершенням паризького діаметру; створили головні орієнтири на плані і в силуеті центру міста і композиційно замкнули перспективи вулиць. До античності більше всього наблизилася церква Мадле. Н, що будувалася, починаючи з 1764 г., по проекту П. Контана де Иврі і завершена архітектором П. Виньоном в період з 1806 по 1842 рр. в вигляді «грецького» храмового спорудження периптерального типу. Водночас споруджуються колона на Вандомской площі в подражание колоні Траяна в Римі і Триумфальная арка на площі Зірки, побудована в 1806-1836 рр. по проекту архітектора Ж. Ф. Шальгропа. Наприклад римських тріумфальних арок вона має скульптурне оформлення (Марсельєза), виконане скульптором Ф. Рюдом. Так, французький класицизм вже в самому початку свого розвитку став стилем пам'ятників, вираженням представительности і імператорської могутності Наполеона, що і знайшло відбивання в іншій назві цього стиля — ампір.

Ідеї класицизму творчі розвивали, зберігаючи при цьому стильову чистоту, Ш. Персье і П. Ф. Фонтэн, що, будучи архітекторами імператорського двору, стали найбільш видними представниками нового стиля. Вони брали участь в перебудові Лувра, спроектували арку Перемоги на площі Карусель (1806 г.) і численні парадні интер'єри. Їм вдалося добитися єдності рішень цілих вулиць. Типовим прикладом таких рішень стала вулиця Риволи в Парижі.

Зі часом класицизм перероджується в чистий академізм, втрачає спроможність реагувати на виникнення нових функціональних задач і досягнень техніки XIX в. Прикладом може служити будинок Паризької біржі (1808, А. Т. Броньяр) або Палац справедливості в Ліоні (В. Бальтар).

З періодом зрілого класицизму зв'язані ідеальні проекти будинків і міст, що своєї символікою простих геометричних форм без декору попередили вже на переломі XVIII і XIX вв. естетичні принципи сучасної архітектури. Передусім, це Є. Л. Булле - автор проекту мавзолею Ньютону (1784 г.) в вигляді пустотілого кулі, Ж. Лекен - автор проектів ідеальних споруд на революційну тематику. ИаиГюлсе значною особистістю був К. Н. Леду. В зв'язку з* пропозицією ідеального міста Шо (1785-1804) він спроектував кладовище в формі кола, собор і дім вартуючи в формі кулі. Подібно цьому і циліндр, з якого випливає водоспад, став в іншому його проекті архітектурним символом вдома керуючого ріки Лу.

В кінці XVIII в. До класицизму схиляється також і архітектура Англії, хоча її розвиток в цей період в однаковій мірі знаходився і під впливом романтизму. Близькість до класицизму виявляється вже в барочному кафедральному соборі св. Павла в Лондоні (1675-1710), проект якого разом з планом перебудови частини Лондона є роботою видатного англійського архітектора К. Ріпа. Класицизм в чистому вигляді в англійській архітектурі представляють будинок Королівського художнього суспільства Р. Адама і, Національний Банк в Лондоні (1788) Д. Соуна. Найбільший вклад в архітектуру і містобудівництво зробив Д. Нэш - автор реконструкції Риджент Стрит, Букингемского палацу, костелів і групи нових житлових будинків в Лондоні на Парк Крещент або Честер Терас (1825). Архітектурні комплекси, створені по проектам Нэша, примикають до парків і відрізняються архітектурною цілісністю, вишуканістю і строгістю форм, зрілостю культури організації житлової середи. Класицизм досягає свого розквіту в стильних і комфортабельних интер'єрах роботи Чиппендейла, Адамса і Шсратона. Вони вплинули на організацію житлової середи в Європі на тривалий період.

Однак при рішенні деяких споруджень деяких домів прийоми перетворюються в схеми, що поставило під сумнів їхню доцільність в таких значних будинках як Національна галерея (закінчена в 1838 г. по проекту У. Уилкинса) або Британський музей в Лондоні (1825-1847) і театр Ковент Гарден (1823) стосовний до пізнього класицизму (обидва будинку по проекту Р. Смерка). Зростаючий відрив концепцій класицизму від потреб життя відкрив в Англії шлях романтизму в архітектурі і мистецтві.

В Германію розповсюдженню класицизму сприяли дослідження античної архітектури. Передусім це археологічні відкриття і теоретичні роботи І. І. Винкельманна під назвою: «Міркування про наслідування грецьким творам» і «Історія мистецтва стародавності» (1764), що по свойому значенню далеко вийшли за межі Германію. Центрами класицизму в період правління прусських королів Фрідріха Вільгельма I і II були Берлін і Мюнхен.

З самого початку класицизм в Германії мав подвійний характер. З одного боку, як і в інших* країнах, він був стилем архітектурних монументів, однозначно підлеглих античним канонам, з іншого - виявляв прагнення до гармонійного рішення зв'язки між призначенням і формою. Перше направлення може бути уявлене твором раннього німецького класицизму - брапденбургскнми комірами в Берліні (1789, автор К. Г. Лангхапс), простий по формам архітектурою Д. Жіллн і Г. Гептце - авторів проекту Старого монетного двору в Берліні (1798-1800). Розвиток німецького класицизму і вплив берлінської Будівельної академії зберігаються в течію тривалого періоду. Пізній класицизм може бути уявлений роботами архітектора Л. Кленца, що в Мюнхені створив простору площу, обмежену Гліптотекою (музей античної скульптури). Пінакотекою (картини галерея) і Пропілеями (1816 — 1862).

Друге направлення може бути уявлене видатними творами К. Ф. Шинкеля, що працював в художній і будівельній Академії в Берліні, звідки вийшли найбільш видні творці архітектури XIX в. в Германію. Він був учнем Ф. Жилли, відомого своїми проектами пам'ятника Фрідріху Великому, а особливо Національного театру в Берліні (1797), яким показав зв'язок архітектурної форми з призначенням будівлі Шинкель розвинув цей раціональний підхід в теорії і практиці. Його берлінські будівлі-нова гауптвахта, Старий музеї, а особливо Драматичний театр з рідкісним за якістю інтер'єром в стилі класицизму - виникають на основі нових принципів, що сповіщають майбутній розвиток «модерна». Ці принципи були повністю реалізовані в його проектах торговельного дома


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.