Вади деревини та їх вплив на її якість (стр. 1 из 2)

Реферат на тему

«Вади деревини та їх вплив на її якість»

Деревина як будівельний матеріал має ряд недоліків або вад, що знижують її якість, а у ряді випадків роблять її непридатною для використання в деяких конструкціях.

Вади деревини можна розбити на три основні групи:

1. Вади, пов'язані з захворюванням і розкладанням деревини (гниття). Вади цього виду небезпечні не тільки для заражених частин конструкцій, але і для здорової деревини, що знаходиться поруч.

2. Вади здорової деревини, що впливають на будівельні властивості дерев'яного елемента в цілому (неправильне розміщення волокон і т.п.). Такі вади враховуються при застосуваннідеревини в несущих конструкціях, особливо в тих, що розтягуються й елементах, що згинаються.

3. Вади здорової деревини, що знижують її якості тільки на невеликій ділянці стовбура (наприклад сучки), вирізавши їх, можна отримати цілком придатний матеріал.

Гниття.

До вад першої групи відноситься гниття, що є наслідком діяльності дерево руйнуючих грибів і бактерій. Грибкові зараження можуть з'явитися й у зростаючого дерева, але найбільш часто вони з'являються у дерева, зваленого в лісі, або під час зберігання лісоматеріалів на складі, а також у встановлених конструкціях.

Суть процесу гниття полягає в тому, що гриби і бактерії перетворюють основну частину деревини в легко розчинні у воді речовини, що служать для живлення і подальшого росту грибів.

Грибкові захворювання деревини спричиняють зміну її властивостей і зовнішнього вигляду; деревина стає в'ялою і пухкою, змінює колір і запах, покривається плямами і т.д.

Розвиток грибів може протікати тільки при сприятливих для них умовах: плюсовій температурі, наявності в деревині вологи і кисню. При відсутності навіть однієї з цих умов гриби не розвиваються. Так, не піддається гниттю суха деревина, а також деревина, повністю покрита водою або знаходиться в проточній воді. Добре зберігається деревина, що постійно знаходиться при мінусових температурах.

Найбільше піддається загниванню деревина, що знаходиться в умовах змінної вологості (частини дерев'яних стовпів, фундаментних стільців і т.п. у місцях виходу з землі).

Зараження деревини відбувається шляхом переносу вітром, тваринами, комахами або іншим способом грибкових спор, що у величезній кількості виділяє спіла грибниця, що представляє собою валоподібну масу. Зараження деревини може відбутися також при безпосередньому контакті здорової деревини з грибницею.

Існує багато різновидів грибів, що уражають деревину. Ступінь впливу їх на якість деревини різна.

Усі гриби, що викликають гнилизну, можуть бути розбиті на три групи: лісові, складські, домові.

Лісові гриби уражають тільки зростаюче дерево і, як правило, не розвиваються на зрубаному. При валці лісу заражені частини стовбура треба відокремити і тоді не буде підстав побоюватися подальшого розвитку лісових грибів на лісоматеріалах.

Складські гриби розвиваються на деревині, що ще не втратила своїх соків після валки дерева. Найбільше часто розвиваються складські гриби під час зберігання лісоматеріалів у погано провітрюваних штабелях.

Більшість складських грибів живиться вмістом клітин деревини, не руйнуючи їхніх стінок, у зв'язку з чим механічна міцність деревини порушується мало.

Ряд складських грибів викликає зміни кольору деревини, придаючи їй синяву, почервоніння, жовтизну або інші кольори.

Синява сама по собі не представляє небезпеки, і уражені нею частини дерева можуть бути застосовані для конструкцій, що знаходяться в сухих місцях.

Більш небезпечним видом ураження деревини є червона гнилизнасосни, ялини і модрини. Цей вид гнилі небезпечний тим, що розвивається усередині стовбура, причому по зовнішньому вигляді дерево нічим не відрізняється від здорових. Знайти червону гнилизну в зростаючого дерева можна шляхом вистукування стовбура обухом сокири: здорова деревина буде давати чистий дзвінкий звук, а уражені гнилизною ділянки — більш глухий.

На поверхні лісоматеріалів при несприятливих умовах зберігання може з'явитися цвіль у вигляді пухнатих світлих нальотів різного кольору. Після видалення плісняви і висушування матеріал може бути використаний без обмежень.

Домові гриби при сприятливих умовах розвиваються дуже швидко й у короткий термін можуть привести до повного руйнування деревини. Крім того, вони є джерелом зараження для здорової деревини. З грибів цієї групи найбільш поширений гриб домовий справжній, гриб домовий білий і гриб домовий плівковий.

Найбільш небезпечний гриб домовий справжній.

Уражена домовим грибом деревина буріє, покривається поздовжніми і поперечними тріщинами і цілком втрачає міцність, розсипаючись від легкого дотику.

Найбільш сприятлива температура для розвитку домовика справжнього гриба 12—15°С при вологості деревини 22—55%.

Домовий гриб поширюється головним чином там, де дерев'яні елементи недоступні сонячному світлу і свіжому повітрю і є підвищена вологість, тобто в підвалах, підпіллях та інших подібних місцях.

При зниженні або підвищенні вологості в порівнянні з зазначеною гриб розвивається менш інтенсивно, а при повному висушуванні деревини гине.

Гриб домовий білий і гриб домовий плівковий є також небезпечними руйнівниками деревини, хоча в трохи меншому ступені, ніж гриб домовий справжній.

Вади здорової деревини.

Сучки. Сучок являє собою наявну в деревині основу гілки, живої або відмерлої в період росту дерева.

Деякі сучки являють собою одне ціле з деревиною стовбура, інші не зв'язані з нею. Сучки, що були живими при валці дерева, називаються зрослими (рис.2.1, 1). Такі сучки найменш небезпечні, тому що вони здорові і зв'язані з деревиною стовбура. Якщо одна з гілок дерева, відмираючи, зламається біля самого стовбура, то сучок, що залишився в товщі стовбура, заростає новими річними шарами і називається уцьому випадку зарослим (рис.2.1 3). Ці сучки також не знижують істотно якості деревини. Якщо відмерла гілка не обламується кілька років, то навколо неї наростають нові річні кільця, не зв'язані із сучком. Такий сучок зветься неврослий (рис.2.1, 2).

У числі неврослих можуть бути сучки тверді, що випадають, пухкі і тютюнові.

Твердий сучок, що випадає, має здорову деревину, але на всій довжині не зв'язаний з навколишньою деревиною і при її висиханні може випасти з гнізда.

Крихким називається сучок, що знаходиться в стадії гниття. Деревина якого в значній мірі втратила початкову міцність.

Різновидом крихких сучків є смоляний сучок хвойних порід, що представляє собою чорну смолисту масу, що частково або повністю замістила згнилий сучок.

Тютюновим називається сучок, що перетворився в буру, коричневу або іншого кольору масу, що легко розпадається в порошок при розтиранні пальцями.

Рис. 2.1 Сучки:

1 – зрослий, 2 – неврослий, 3 – зарослий.

Сучки порушують однорідність структури дерева і послаблюють його переріз. Біля них створюється неправильне розташування волокон, що знижує міцність деревини, особливо при її роботі на розтяг. Сучки утрудняють обробку деревини, туплять інструмент і зменшують робочий переріз дошки або бруса.

При роботі деревини на стиск сучки порівняно не дуже зменшують її опірність, а при роботі на зсув і зріз навіть підвищують міцність деревини. Найменше знижують міцність деревини зрослі сучки, тому вони допускаються в лісоматеріалах, що йдуть на дерев'яні несучі конструкції. Сучки крихкі й особливо тютюнові знижують міцність деревини більше, ніж зрослі. Крім того, у без’ядерних листяних породах крихкі і тютюнові сучки можуть стати причиною зараження навколишньої їхньої деревини. Погіршення властивостей деревини залежить також від розмірів сучків, їхньої кількості і розташування.

Вади форми стовбура .

Кривизною називається скривлення стовбура по довжині. Кривизна може бути односторонньою при вигині тільки в одну сторону і двосторонньою при вигині в різні сторони, в останньому випадку вигин може бути в одній або різних площинах. При розпилюванні кривої колоди неминуче виходить переріз великої кількості волокон, у зв'язку з чим міцність пиломатеріалів знижується. При великій кривизні колод вони не придатні для розпилювання.

Ройками називаються поздовжні западини і виступи в прикореневій частині стовбура, що надають поперечному розрізові зіркоподібний обрис. Ройки є причиною штучного косослою в пиломатеріалах, що знижує міцність останніх.

Закомелистістю називається різке і значне потовщення комлю стовбура в порівнянні з іншою його частиною.

Стічністю називається зменшення товщини стовбура від комлю до вершини, що перевищує норму. Чим стічність менша, тобто чим ближче форма стовбура до циліндричної, тим краще для будівельників. У середньому можна вважати нормальним стік, рівний 1% (зменшення товщини стовбура на 10 ммна кожному метрі довжини).

Стічність є серйозною вадою, тому що зі стічної колоди дошки і бруси виходять з більш часто перерізаними волокнами і, отже, зі зниженою міцністю.

Вади структури деревини.

Косослоєм (рис.2.2, а) називається гвинтоподібне розташування волокон у дереві. Косослой виявляється при знятті кори по напрямку волокон тріщин, смужок, смоляних ходів і ін. Сильний косослой помітний навіть на зростаючому дереві по спірально розташованих тріщинах кори. Косослой шкідливий тим, що при випилюванні дошок приходиться часто перерізати волокна деревини, у результаті чого значно знижується міцність дошок і брусів.

Рис.2.2 Вади структури деревини і тріщини:

а – косослой, б – свилеватість, в – крен, г – простий метик, д –хрестовий метик, е –кільцевий відлуп, ж – частковий відлуп, з – морозобоїна, і –сонячні тріщини.


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.