Облік та аналіз операцій банку з банківськими металами (стр. 5 из 6)

1) частка банківських металів в загальних активах:

2007 рік: 7146 / 5881562 = 0,12%

2006 рік: 3634 / 3630594 = 0,1%

2) частка банківських металів в статті „Інші активи”:

2007 рік: 7146 / 51556 * 100% = 13,86%

2006 рік: 3634 / 30826 * 100% = 11,79%

Темп приросту = (7146 / 3634 – 1) * 100% = 96,6%

Отже, за результатами аналізу з’ясовано, що в звітному періоді операції банку з банківськими металами мали зростаючу тенденцію і зросли на 97%. Також спостерігається зростання частки цих операцій на 2,07% в статті „Інші активи”. В загальних активах банку частка операцій з банківськими металами збільшилась з 0,1% до 0,12%. Такі результати банку були спричинені зростанням ділової активності банку на валютному ринку та ринках банківських металів впродовж року та підвищенням діяльності щодо залучення нових клієнтів.

3.2 Аналіз ефективності операцій з банківськими металами

Банком можуть встановлюватися тарифи на проведення таких операцій із банківськими металами:

- відкриття/закриття рахунка;

- зарахування на рахунок/списання з рахунка банківських металів;

- переказ на інші рахунки;

- видача виписок, довідок про рух банківських металів за рахунком.

Аналіз ефективності проведення операцій із банківськими металами залежить від рівня тарифів, що встановлюються на проведення таких операцій. З іншого боку ефективність проведення цих операцій залежить від обсягів реалізованих послуг з купівлі-продажу банківських металів, одержання процентних прибутків від надання банківських металів у кредит та інших операцій із банківськими металами. Отже, тарифи, які встановлюються за операціями з банківськими металами, мають бути конкурентоспроможними на ринку, що дає змогу банку проводити достатній обсяг таких операцій і, відповідно, забезпечувати оптимальний рівень ефективності.

Проведемо аналіз ефективності здійснення операцій банку з банківськими металами за звітний 2007 рік (Додаток В):


Таблиця 3.1

Ефективність здійснення операцій банку «Хрещатик» з банківськими металами за 2007 рік

Банківські метали Доходи Витрати Обсяг прибутку від проведення операцій
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Золото 2764 63,4 1435 69,2 1329 58,1
Срібло 920 21,1 487 23,5 433 18,9
Платина 430 9,9 97 4,6 333 14,5
Паладій 249 5,6 55 2,7 194 8,5
Усього 4363 100 2074 100 2289 100

Проведемо аналіз ефективності здійснення операцій з банківськими металами за попередній 2006 рік:

Таблиця 3.2

Ефективність здійснення операцій банку «Хрещатик» з банківськими металами за 2006 рік

Банківські метали Доходи Витрати Обсяг прибутку від проведення операцій
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Золото 1968 60,4 982 69,5 986 53,4
Срібло 754 23,2 349 24,7 405 21,9
Платина 370 11,4 51 3,6 319 17,3
Паладій 165 5,0 30 2,2 135 7,4
Усього 3257 100 1412 100 1845 100

Отже, аналіз ефективності здійснення операцій з банківськими металами протягом 2006 та 2007 років свідчить, що найбільшу ефективність мають операції з золотом, що характеризуються найбільшими обсягами отриманих доходів. Спостерігається зростання частки прибутку від операцій з золотом та паладієм протягом звітного року на 4,7% та 1,1% відповідно. Проте частка прибутку від операцій зі сріблом та платиною мають тенденцію до зниження, яка пов’язана зі зростанням витрат на ці операції. Тобто за звітний 2007 рік банк збільшив частку операцій з продажу банківських металів, а саме з продажу золота та паладію, а операції зі сріблом та платиною характеризуються збільшенням купівлі їх банком у населення. Тому можна зробити висновок, що операції з банківськими металами є ефективними для банку і приносять прибуток, що має тенденцію до зростання.

3.3 Факторний аналіз операцій з банківськими металами

Банківські метали, на відміну від ювелірних виробів, не містять іншої вартості, крім ціни металу і незначних витрат на виробництво й оплату банківських послуг. Золото й інші банківські метали не залежать від економічної і політичної ситуації і не є зобов’язанням держави, тому найбільш ефективно захищають вкладені кошти від знецінювання. Банківські злитки компактні, займають мало місця і зручні для транспортування. Усі ці чинники приваблюють як приватних осіб, так і підприємства.

Прибуток від операцій з банківськими металами залежить від доходів та від витрат за цими операціями. На доходи від операцій з банківськими металами впливають такі фактори, як:

- обсяг операцій з банківськими металами;

- структура операцій з банківськими металами;

- тарифи на операції з банківськими металами.

На витрати за операціями з банківськими металами впливають процентні витрати, а саме відсоток за зобов’язаннями, обсяг та структура операцій, термін зобов’язань за банківськими металами, а також ситуація на ринку банківських металів.

3.4 Аналіз операцій з банківськими металами на ринку України

Банківські метали – найпривабливіший інструмент довгострокового вкладення коштів для заощадження. Будь-яка людина може прийти в банк і купити злиток золота з дорогоцінного металу. Але щоб заробити на цьому, необхідні спеціальні знання, уміння аналізувати й прогнозувати ринкову ситуацію в світі й Україні. Адже ринок дорогоцінних металів схильний до різких цінових коливань – наприклад, ціна на золото може мінятися кожну годину. Головним в аналізі ринку є врахування інфляційних процесів долара США. Прибутковість інвестицій в дорогоцінні метали залежить від ваги злитка: чим він більший, тим вище прибуток.

На даний момент вітчизняний ринок банківських металів дуже стрімко розвивається. Це можна відстежити за зростанням обігу банківських металів: з 2005 до 2006 року від зріс на 28,6%, а протягом 2007 року – на 32%. Також розвиток ринку можна побачити за ціною, яка зростає. Нинішня середня ціна золота в наших банках уже майже відсотків на п’ять перевищує європейську. У середньому по ринку ціна продажу тільки восени зросла на 10 грн. за грам золота, що спочатку навіть призвело до ажіотажного підвищення попиту. За даними банків, вартість грама золота в стограмовому злитку сьогодні перебуває у рамках 160-200 гривень. З кінця року ціни на золото в Україні зросли вже майже на 30%, переважно за рахунок послаблення курсу долара.

Тенденції до зростання ринкової вартості золота стали проявлятися на початку 2001 року після того, як ціна впала до 253 доларів США за унцію. Відтоді вона збільшилася майже на 80% і продовжує зростати. Щодо інших банківських металів, то тенденція така ж.

Аналіз свідчить, що на ринку банківських монет України продається близько 10 тисяч одиниць у рік. Хоча потенційна можливість – близько 70-100 тисяч. Банківські монети мають такі переваги, як екзотичність, обмежений тираж та висока якість карбування. Тому вони завжди були, є і будуть предметом колекціонування, внаслідок чого їх вартість зростатиме швидше, ніж вартість металу, з якого вони виготовлені.

Щодо перспектив, то у найближчі рік-півтора ринок банківських металів зростатиме переважно за рахунок попиту на банківські метали без їх фізичного постачання. Цей попит забезпечать фізичні особи, які вважають за краще зберігати в банках вклади в іноземних валютах, і страхові компанії, чиї резерви можуть бути представлені банківськими металами.

Аналітики висловлювали припущення, що до кінця 2007 року ринок золота зможе піднятися до рівня 800 доларів за тройську унцію, а наступного перевищити позначку у 850 доларів за унцію. Такі прогнози вже не здаються фантастичними. Адже ціна золота за тройську унцію на даний момент становить 950 доларів. Відразу після кризи більшість інвесторів почали розпродавати свої золоті запаси, щоб хоч трохи компенсувати втрати фондових ринків. Але сьогодні інвестори знову звернули свої погляди на ринок золота, оскільки в цьому металі вони бачать страховку від імовірної рецесії американської економіки, якої очікує більшість авторитетних аналітиків. За їхніми оцінками, ціна дорогоцінного металу вже поточного року цілком може зрости до 1000 доларів за унцію поряд з іншою сировиною, показники вартості якої побили старі рекорди.

Нині уповноважені банки цілковито зосереджені на процесі реструктуризації свого «золотого» бізнесу, забезпечуючи його конкурентоспроможність на ринку, що змінився. Підготовка внутрішньобанківської нормативної документації й розроблення технологічних схем безризикового здійснення нових операцій — це копіткий багатомісячний процес, без якого жоден банк не зможе ефективно реалізовувати свої потенційні можливості в нових умовах.

Завтра маркет-мейкерами ринку банківських металів України стануть ті банківські установи, які зуміють організувати бізнес краще, ніж конкуренти, і створять інфраструктуру, яка дасть змогу менш досвідченим банкам не бути витісненими з ринку і отримувати стабільний прибуток від металевих операцій. За сприятливого розвитку подій ці банки забезпечать собі роль клірингових установ, а ринку — довгостроковий запас ліквідності, надзвичайно важливий для його розвитку.


Висновки та пропозиції

На думку банкірів, банківські метали є однією з найдохідніших інвестицій. Адже на сьогодні вони поступаються лише інвестиціям у цінні папери.

Дорогоцінні метали є важливим компонентом міжнародної ліквідності і входять у структуру офіційних валютних резервів кожної країни. Банківські метали – це золото, срібло, платина та паладій, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості.