регистрация /  вход

Кількість твердих побутових відходів, яка виділяється в побутових умовах (стр. 1 из 5)

Зміст

Вступ.

Розділ 1. Тверді побутові відходи (ТПВ)

1.1 Загальні визначення та поняття про ТПВ

1.2 Складові та класифікації твердих побутових відходів.

1.3 Проблеми твердих побутових відходів

Розділ 2. Визначення якісного і кількісного складу твердих побутових відходів на практиці

2.1 Методи визначення ТПВ

2.2 Дослідження ТПВ в домашніх умовах

2.3 Знешкодження та захоронення твердих промислових відходів

Висновки

Додатки

Література


Вступ

Актуальність дослідження.Проблема твердих побутових відходів в останні дісятиліття постає достаньо гостро. Щодня, щогодини, навідь щохвилини на нашій планаті з’являються тони все нових і нових вже непотрібних речей: використаних упаковок, контейнерів з-під харчових продуктів, хімікітів, речей одноразового використання, пласмасових виробів різного розміту та форми (починаючи від целофанових пакетів і закінчуючи старими покришками та шинами від автомобілей), викинутих старих речей (меблів, відпрацьованих приладів побуту та інші)... Даний список можна продовжувати ще досить довго, якщо не безкінечно.

Мета дослідження: вивчення основних факторів ТПВ забруднення та вплив його на навколишне середовище.

Завданням дослідження:

1) Вивчення проблем забруднення навколишнього середовища,викликаних твердими побутовими відходами.

2) Визначення ТПВ в домашніх умовах

3) Пропозиції щодо утилізації ТПВ

Предмет дослідження: кількість ТПВ, яка виділяється в побутових умовах

Методи дослідження: проведення вимірювання за допомогою умов викладених в методиці дослідження складу побутових відходів.


Розділ 1. Тверді побутові відходи (ТПВ)

1.1Загальні визначення та поняття про ТПВ

Під кінець ХХстоліття та з початком ХХІ проблема твердих побутових та промислових відходів загострилась майже увсьому світі. Це пов’язано зі швидким збільшення їх кількості, в 3-4 рази переващаючи темпи приросту населення, та ускладнювати з кожним роком морфологічним складом. При цьому кількість твердих побутових та промислових відходів знаходиться в прямій залежності від рівня благоустрою та споживацької спроможності (населення. Було спрогнозовано, що у майбутньому випадку зросту споживацької здатності всього населення країн, що ще розвиваються (особливо в економічно- та промисловорозвинених країнах) до рівня населення західних стран (країн Європи, США Японія та інші) кількість твердих побутових та промислових відходів може зрости в 4-5 рази.[5]

Одним з основних джерел забруднення урбанізованих територій являються промислові, що утворюються в результаті технічного процеса, та тверді побутові відходи (ТПВ), що воникають в процесі життєдіяльності людини в середовищі існування та амортизації предметов побуту.[9]

До промисловимвідходамвідносяться продукти, матеріали, виробитаречовини, що утворюються в результатівиробничої деяльностілюдини,викликаючи негативний вплив на навколишне середовище та вторинневикористанняяких на деякихзаводах та фабриках нерентабильне. Часто велика кількістьвідходів являються показником недосконалості конкретної технологіївиробництва. Умовно промисловівідходи підрозділяються на нейтральніта токсичні (табл. 1 див. в додатках).

Нейтральні (інертні) промисловівідходивикористовуються в основному при плануванніміських територій (засипанняярів та балок, великих ям, сторення площадок для гаражів и т.п.), а також утилізуються на полігонах ТПВ (твердих побутових відходів)

Найбільший негативний вплив на навколишне середовище викликають хімічні побутові відходи, більшість з яких досить токсичні для людини. В навколишне середовище вони потрапляють в різноманітному вигляді - від газоподібного до твердого, та мають досить різновидну хімічну природу (табл. №2, див в додатках).

Виробнича та побутова діяльність людини неминучо пов’язана з утворенням твердих відходів. Якщо газоподібні та рідкі відходи порівняно швидко поглинаються природном середовищем, то асиміляція твердих відходів триває від десятків до сотень років. Наприклад щорічно в Україні складується до 1,5-1,7 млдр т твердих відходів. Всього в країні їх накопилось до 30 млдр т. і займають більше 165. тис. га (близько 40 кг на кожен квадратний метр площі!). А це означає, що біля 4% території України (дорівнює площі українських Карпат) “забиті” смітниками, териконами, сміттєві полігони, і сховищами відходів, які отруюють навколишнє середовище і підривають здоров’я жителів нашої країни. Неприйнятних пестицидів у країні накопичено вже 19 406 тонн. У разі неправильного зберігання ці речовини становлять підвищену небезпеку як джерело забруднення ґрунтів, ґрунтових вод і отруєння людей.

То що ж таке тверді побутові та промислові відходи?

Відомому американському експертові по переробці відходів Полу Коннекту належить коротке афористичне формулювання, висловлююче цей новий погляд: “Сміття (відходи) − это не речовина, а мистецтво − мистецтво змішувати різні корисні речі та предмети, тим самим визначаючи їх місце на звалищі”. “Змішуючи різноманітні корисні предмети з непотрібними, - продовжує Коннетт, - токсичні з безпечними, горючі з негорючими, ми не повинні дивуватися, що отримана суміш майже безкорисна, непотрібна, токсична та погано горить. Ця суміш має назву тверді побутові підходи і буде представляти небезпечність для людей та навколишнього середовища, потрапивши як в сміттєспалювач, так і на звалище або сміттєпереробний завод”.

Одже можна ще трохи по іншому дати визначення відходам, ТПВ та сміттю:

Відходи – залишки, невикористані для виробництва певної продукції окремих компонентів сировини, матеріалів або напівфабрикатів, а також речовини, енергія та матеріали, утворювані в процесі технологічної переробки сировини, непридатні для використання за безпосереднім призначенням, отримання яких не є метою даного виробництва. І не підлягають утилізації на даному виробництву.[2]

Тверді побутові відходи (ТПВ) – певні відходи сфери споживання, які утворюються в житлових масивах, організаціях та установах, торгівельних закладах тощо, відходи опалювальних установок в житлових будинках, сміття з вулиць, будівництв тощо. Проте точніше назвати ТПВ як непридатні для подальшого використання продукти харчування та предмети побуту, що були викинуті людиною.[5]

Сміття – тверда частина побутових відходів, утворюваних у житлових масивах. Воно включає матеріали та вироби, починаючи від старих газет, порожніх консервних банок, пляшок, харчових відходів, обгорток та пакувальних матеріалів, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом, поламаною побутовою чи офісною технікою тощо.

Проблема твердих побутових відходів − це проблема великих міст, і чим більше місто, тим дана проблема гостріша. Основними джерелами утворення твердих промислових відходів на є підприємства машинобудівної (у т. ч. приладобудівної), хімічної та переробної промисловості.[1]

Ще можна зазначити що тверді побутові відходи супровождують людство на всьому шляху його розвитку. Проте, як бачимо, що лише в останні десятиліття проблема данного типу відходів, особливо в великих містах (в яких населення веревищює меже в 500-600 тис. населення), набула особливої гостроти. Накопичення ТПВ в сучасному місті досягає до 250-300 кг на людину в рік, а щорічне увеличение отходов на душу населения составляет 4-6%, что в 3 раза перевищює швидкість рісту населення.

1.2 Складові та класифікації твердих побутових та відходів

Дещо також можна сказати про джерела надходження та про категорії складові твердих побутових відходів, точніше про морфологічний склад, що показаний в наступній схемах 3 та 4 таблиць:

Таблица

Джерела мунініципальних (міських)відходів

Житлові Господарські Комунальні служби Установи
Індивідуальні табагатоквартирнібудинки Установи Магазини Культурні заклади Предприятия общепита Готели Бензоколонки Знос табудівництвобудівель Прибираннявулиць Зеленебудівництво, парки, пляжі Залишкові продуктисміттєспалюваннятапереробки сміття Школи Лікарні Тюрьми

Таблица

Приклади категорій відходів

Бумага (складає від 21 до 30 %) Пластик (становить 4−10 %) Метали кольорові (складають до 0,2−0,3%) Скло (становить 3−8%) Рослиннівідходи (становлять до 1,5−4%)
Газети Офісная бумага Глянцеві журнали Бумага для компьютерів Картон PET (пляшкиіз-под газованої води) Смішаний пластик Пінопласт Інший пластик (поліетилен, ПВХ) Феромагнетики (сталеві банкиі т.п.) Алюміній Інші неферомагнетики Прозоре Коричневе ("бурштинове") Зелене Інші (лампи, віконнеі т.п.) Листя Трава Гілки

Як бачимо, процентне співвідношення морфолічного складу ТПВ вельми умовне, так як співвідношення складових виявляє вплив степінь благоустрою житлового фонду, пори року клвматичні та інші умови. Крім того в складі тверних побутових відходів постійно збільшується вміст всього вище згаданого: паперу, пласмас, фольги, різного роду банок, поліетиленових плівок та інших упаковок. Особливо сезонні коливання харчових відходів − від 22% весною до 40% і більше літом та восени, і теж саме стосується пласмасових виробів всіх можливих видів та форм. [10]

В складі харчових відходів входять картопляні лушпиння, овочкві відходи, фруктів, хліба та хлібопродуктів, м’ясні та рибні відходи, яечна шкаралупа та інші. Вони містять у собі крохмал, жири, білки, вуглеводи, клітковину, вітаміни та інші. Вологість харчових відходів коливається від 60-70% весною до 80-85% літом та восени. Вологість харчових відходів ресторанів, продуктових та інших підприємств харчування досягає 95%. Баластні домішки харчових відходів представлені кістями, битим склом та фаянсу, металеві кришками та банками.

Фракційний склад. Основна маса ТПВ представлена фракціями до 150 мм (80-90%) та тільки менше 2% (баластні домішки) представлені фракціями більше 350мм.