Всуп до фаху Банківської справи

Вступаючи до Київського Національно-торговельного університету, я в першу чергу вибрав спеціальність “Банківська справа”, тому що це саме та спеціальність, де окрім економічного досвіду працівнику потрібно мати ті риси характеру котрі я цінував і намагався розвинути протягом усього життя, а саме:

· Цілеспрямованість

· Чесність та відвертість

· Організованість (працівник повинен чітко організовувати свій робочий час)

· Комунікабельність

· Вміння торгувати

· Вміння віднайти потрібну інформацію

· Розрахунковість та надійність

Банківська справа – це одна з провідних галузей економічної діяльності, що також підносить її до елітної сфери діяльності. Саме тут крутиться основна частина капіталу, що й робить цю сферу такою впливовою на економіку держави. Банк є своєрідною торгівельною установою, де основним товаром є гроші.

Почавши своє навчання, я відчув ту студентську атмосферу, котра нагадує що кожна даремно проведена година це вже втрачені знання, котрі можуть знадобитись в близькому майбутньому, ніби увесь університет працює за таким девізом: знання сьогодні – робота завтра. Першим моїм враженням була університетська бібліотека та нові доступи інформації в ній: введення нових інформаційних пошукових технологій та вихід у глобальну мережу Internet. Також мені сподобалось відношення викладачів до лекцій та цікавість їх проведення. Лише деякі організаторські питання керівництва піддали сумніву бездоганного враження від університету.

1.09.2003

День розпочався правилами та вимогами поведінки підчас навчання. Пізніше була проведена лекція про кредитну систему в Україні, котра поділяється на дві гілки: банківська та парабанківська система. Банківська система в Україні двохрівнева. Перший рівень це Національний банк України, другий – мережа комерційних банків. В той час парабанківська система складається з спеціалізованих фінансово-кредитних установ (лізингові компанії, пенсійні фонди, всі інститути, що слугують при кредитуванні) та почтово-ощадних установ. Також в Україні 156 банків і близько 70% їх припадає на Київську область.

Література: журнал “Вісник Національного банку Україна” випуск №6 2003р., журнал “Банківська справа”.

2.09.2003

Темою лекцій був історичний розвиток банківської системи. Гроші (головний товар банків) виникли ще на етапі первинно-общинного ладу. Відбулось це в результаті виникнення надлишкового продукту. Таким чином кожен товар отримаав свій еквівалент. З’явився закон вартості. Гроші пройшли три стадії еволюції:

· Металева, спочатку були лише золото та платина (з’явились близько 1000р. До н.е.)

· Паперова (за однією з версій виникли в епоху Наполеона)

· Електроні пластикві картки

Далі Наталія Олександрівна розповіла нам функції грошей:

1. Міра вартості

2. Функція обміну

3. Функція платежу

4. Засіб збирання скарбів

5. Роль світових грошей на макроекономічному рівні

Перший у світі банк (від італ. – прилавок, від нім – куча) виник у 1183році у Венеції, тоді він виконував лише три операції, проте сьогодні саме ці операції є найважливішими: депозитні, кредитні, розрахунково-касові. В Україні кредитна система вже була добре розвинута на період XIX століття, але Жовтнева революція відкинула її на багато років назад.

Рік Кількість працюючих банків
1994 220
1995 210
1996 188
1997 189
1998 178
1999 164
2000 155
2001 153
2002 157
2003 I кв. 157
2003 II кв. 156

Тенденції розвитку банківської системи:

1. Стабілізація (зменшення кількості банків, нарощення статутного капіталу – мінімальний статутний фонд 1 млн. євро).

2. Тенденції до капіталізації (об’єднання та зрощення банківського капіталу з промисловим).

3. Універсалізація (близько 300 видів операцій поводить сучасний банк).

4. Спеціалізація діяльності (іпотечні кредити, кредити з нерухомістю).

5. Підвищення професійного рівня та програмного забезпечення.

6. Спрямування вектором банківської діяльності на соціальну сферу.

Наступними питаннями були менеджмент та маркетинг. Менеджмент – це наука, яка базується на сукупності отриманих знань, принципів, методів, прийомів та засобів управління діяльності персоналу. Основні функції: планування, організація, мотивація (престиж, зар. плата, кар’єра), контроль.

Маркетинг – це діяльність в сфері ринку, яка спрямована напросування послуг до клієнта. Маркетинг поділяється на наступні види діяльноті: маркетигові дослідження, аналіз власних можливостей, планування та оргазація, розробка власної стратегії, формування попиту, стимулювання збуту, налагодження комунікацій. Маркетинг – це система 10 “P”:філософія, індивідуальність, люди, товари, ціна, збут, просування, виконання, сприйняття, позиціювання.

Література: журнал “Бізнес”, журнал “Фінансові ризики”, книга “Ринок фінансових послуг”.

3.09.2003

Лекції нам проводила Аристова Аліна Микоївна, темою лекцій були банківські операції. До першого блоку операцій можна віднести розрахунково-касові та депозитні операції (отримання процентної маржі, %М=%К-%Д ). Другий блок включає операції з інними паперами. До третього належать нетрадиційні, посередницькі операції: лізингові та консультаційні. Наступну лекцію ми мали змогу поспілкуватись з директором лізингової компанії (лізинг – оренда в результаті якої викупається орендований товар. Процент оренди в лізингу завжди білший ні у банку, тому вони працюють з тими клієтами, котрим банк відмовив. Це набагато ризикованіший бізнес, тому проводиться чітке вивчення економічної ситуації клієнтів, а також найбільш важливим для лізингових компаній є заключення договорів.

5.09.2003

Рейтинг банків України Капітал, млн. грн. Чисті активи, млн. грн.
1. Аваль 597,71 5978
2. Приватбанк 552 5861
3. Промінвестбанк 828 5122
4. Ощадбанк 240 4393
5. Укрэксимбанк 403 3135
6. Укрсоцбанк 396 3087
7. Укрсиббанк 165 1898

В цей день ми проводили екскурсію до Промінвестбанку. Банк щорічно надає кредит 10000 підприємствам. Обсяг кредитних вкладень сягає 15 млн. долларів. Заснований 26 Серпня 1992 року. Спочатку називався Будбанк, згодом - Промбудбанк, сьогодні - Промінвестбанк.Банк має таких клієнтів-партнерів, як Полтавське підприємство “Кредмаш”, Полтавське підприємство “Автокраз”, Алчевський металургійний комбінат, Луганське підприємство “Інтерслав”, та багато інших. Банк має близько 600 філій, найбільша знаходиться в м. Донецьк.

Новими послугами банків на сьогодні торимання пенсіїна пластиковій картці, кредити авто, операції з золотом, металеві депозити, оплата квартирних рахунків.

Київ. 20 лютого. — Банк «Аваль» почав відкривати «металеві» депозити для юридичних і фізичних осіб, повідомила прес-служба банку з посиланням на департамент роздрібного бізнесу банку «Аваль».

За інформацією департаменту роздрібного бізнесу, депозити відкриваються строком на 6 і 12 місяців.

Процентні ставки для фізичних осіб складають: 1,5 проц. (по депозитах від 100 до 500 г), 2 проц. (від 501 г до 1000 г) і 2,5 проц. (від 1001 г).

Для юридичних осіб ставки по «металевих» депозитах складають 2 проц. (від 5000 до 10000 г), 2,5 проц. (від 10001 до 50000 г) і 3 проц. (від 50001 г).

Як повідомили в департаменті роздрібного бізнесу, на «металеві» депозити приймається лише золото, придбане в банку «Аваль» без виносу зі сховища.

Для відкриття депозиту фізичним особам необхідно пред'явити паспорт і ідентифікаційний код платника податків, юридичним — укласти з банком відповідний договір.

Київ. 11 березня. — Нова послуга відкрилася на корпоративному сайті банку «Аваль». Про це повідомила прес-служба з посиланням на управління розвитку.

За інформацією управління розвитку, відтепер держателі карток банку «Аваль» мають унікальну можливість контролю за рухом коштів по карткових рахунках на сайті банку в режимі реального часу. Крім того, клієнти можуть на сайті замовити виписку та отримати її на адресу електронної пошти за будь-який обраний ними період часу.

Як повідомили в управлінні розвитку, для того, щоб отримати доступ до цієї послуги, необхідно подати відповідну заяву до відділення банку, в якому було видано банківську платіжну картку. Унікальне ім’я та пароль доступу до послуги буде надіслано на адресу електронної пошти, вказану в заяві.

В управлінні розвитку відзначили, що користування послугою «Виписка по картковому рахунку через сайт Банку» буде безкоштовним до 31 грудня 2003 року. Про зміну тарифів буде повідомлено на сайті Банку до введення їх в дію.

За пройдений тиждень навчання мої сподівання про банківську справу лише підтвердились, тому я зовсім не жалкую що вступив до Київського національного торговельно-економічного університету і я з великою честю навчатимуся тут.


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.