Реєстр до договору поданих до врахування векселів

Назва реферату : Реєстр до договору поданих до врахування векселів
Розділ : Цінні папери

Реєстр до договору поданих до врахування векселів

Реєстр до договору поданих до врахування векселів

____________________________________________________________________________________

(повне найменування пред’явника)

_________________________________________________________________________________

(банківські реквізити, адреса пред’явника)

_____________________

(дата пред’явлення)

з/п

Найменування, реквізити,

адреса пред'явника векселя

до врахування

Номер,

вид

векселя

Дата і місце

Найменування, юридична адреса, реквізити

складення

векселя

платежу

за

векселем

векселедавця

акцептанта (дата

акцепту)

індосантів (без пред'явника)

1

2

3

4

5

6

7

8

Номінальна сума

векселя

Дисконт

за

векселем

Вартість,

за якою вексель враховано

Дата

Примітки

аваліста

посеред-

ника

відправлення векселя

на інкасо

пред'явлен-ня векселя до платежу (акцепту)

9

10

11

12

13

14

15

16

Недоліків під час складення, індосування, акцептування векселів не знайдено.

Пред’явник є законним власником векселя.

Осіб, чиї векселі опротестовувалися, серед відповідальних за подані до врахування векселі не знайдено.

_____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника банку) (підпис)

Загальна номінальна вартість векселів становить _______________________________________

(сума словами)

Загальна врахована вартість векселів становить ________________________________________

(сума словами)

МП За банк МП За пред’явника

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.