регистрация /  вход

Den Store Gevindst Essay Research Paper Den

Den Store Gevindst Essay, Research Paper

Den store gevinst.

Triviallitteraturen er skrevet til det brede publikum. Men ikke til alle. De der interesserer sig for den dybere mening med teksten og dens budskab finder ingen tilfredsstillelse i triviallitteraturen. Triviallitteratur har sin st?rste udbredelseskilde i ugeblade og romanblade. Faktisk er det sv?rt at opdrive triviallitteratur andre steder end her. Dermed bliver triviallitteratur l?st af de, der k?ber disse blade. Heri regnes fortrinsvis middelaldrende kvinder, som er n?et til det punkt i deres liv, hvor de ikke l?ngere synes de er unge. Med til gruppen af Triviallitteraturl?sere h?rer ogs? unge piger, der dr?mmer om rigdom, ber?mmelse og prinsen p? den hvide hest. J.F. Jensen har skrevet sit syn og sin fortolkning af triviallitteratur, og derigennem vil jeg nu give min fortolkning af trivialnovellen, Den store gevinst.

Ref.:Trivialnovellen er en romantisk fort?lling om Karla der arbejder p? en fabrik. Hun dr?mmer om den store lykke, som hun vil finde ved at vinde i en lodtr?kning. En dag da hun kommer hjem fra arbejde m?der hun en af sine naboer som hun ikke har snakket med f?r. Han hedder Morten og han har lige vundet i det samme spil som Karla spiller i. Han inviterer Karla ud at spise s? han har en at dele sin gl?de med. Da Karla kommer hjem opdager hun at hun har vundet den helt store gevinst, men hun fort?ller ikke Morten om det. Nogle dage senere fort?ller Morten Karla, at han havde set forkert p? tr?kningslisten, og at han alligevel ikke havde vundet. Morten insinuerer at han ?nsker en at dele sit liv med, og Karla tager imod udfordringen. Karla og Morten har nu fundet lykken sammen. Karla fort?ller ikke Morten at hun har vundet, da det i deres forhold ikke betyder s? meget som den lykke de nu har sammen.

Overskriften Den store gevinst f?rer hen til Karlas l?sning p? problemerne. If?lge J.F. Jensen er det hovedpersonen g?r og dr?mmer ikke den rigtige l?sning p? problemerne. Blot en udskydelse eller et lille pusterum. Denne l?sning kalder J.F. Jensen den umiddelbare l?sning, som ikke kan bruges p? lang sigt. Dette karakteristiske tr?k ved triviallitteratur er if?lge J.F. Jensen aldrig den ?gte lykke. Man finder ikke lykken i det man dr?mmer om. S?ledes heller ikke i Den store gevinst. Det Karla g?r og dr?mmer om er penge. Men da hun i stedet finder Morten betyder penge ingenting. Alts? var det at komme fra fattigdom til rigdom ikke lykken. Det indskydes ogs? at det ikke er personerne der er noget galt med i novellerne, men deres foruds?tninger for at blive lykkelige. Det er alts? ikke Karla der ?ndrer sig, men derimod hendes omgivelser, som ?ndres da hun m?der Morten.

J.F. Jensen opstiller denne opbygning af triviallitteratur inddelt i tre grupper. Citat: For det f?rste nogle problemer, for det andet nogle foruds?tninger for problemerne og for det tredje nogle l?sninger af problemerne. Citat slut. Overf?res dette p? Den store gevinst, har vi Karla i en umiddelbar disharmoni med sig selv og sine omgivelser. Dern?st pr?senteres en blotlagt l?sning p? hendes problemer, hvori hun kan komme i fuldkommen harmoni med sig selv. Dette lykkes dog ikke

til fulde og hun m? stadig leve i disharmoni. Og til sidst den endelige l?sning p? hendes tr?ngsler. I J.F. Jensens ?nd ikke den umiddelbare l?sning, (det modsatte af hendes udgangsposition / hendes dr?m), men noget helt andet. Dog er der stadig problemer til. L?sningen p? problemerne er stadig en flugt fra virkeligheden. L?sningerne er falske idet personerne ved at finde k?rligheden sj?ldent kommer v?k fra deres egentlige problemer. Her falder J.F. Jensens teorier og Den store gevinst lidt fra hinanden. If?lge J.F. Jensens teori om at der tages afstand fra de egentlige problemer og det er de forkerte problemer der findes l?sninger p? og de egentlige stadig er der. Skulle Karla i Den store gevinst ikke have vundet de penge. Hun skulle kun have “vundet” Morten. Hvis J.F. Jensens teori skulle holde stik m?tte Karla tilbage til fabrikken for stadig at have r?d til at leve, men i Den store gevinst f?r hun b?de pengene til at komme v?k fra fabrikken, plus hun f?r en ny tilv?relse med Morten. Alts? har Forfatteren i mods?tning til de stereotype trivalnoveller t?nkt lidt videre og fundet b?de den umiddelbare og den dybdeg?ende l?sning p? Karlas problemer.

Triviallitteratur dyrker l?sernes problemer og hens?tter dem for en stund til den verden hvor h?bet om en lykkeligere tilv?relse bliver opfyldt. N?r l?serne lider at ensomhed og erotisk kontakthunger finder de tr?st i l?geromaner, og holder h?bet oppe. Men triviallitteratur holder ogs? liv i sig selv ved at fort?lle, at i det er normalt at s?dan nogle ting sker. Og dermed stiger h?bet om en anden tilv?relse, og n?r det ikke opfyldes er der brug for tr?st fra triviallitteraturen. Dermed er cirklen sluttet og en ny generation af dr?mmere kan komme p? banen. Triviallitteratur er jo nok kommet for at blive. Man kan bruge den forskelligt. Blot som tidsfordriv eller underholdning om man vil, men n?r alt kommer til alt vil nok altid fortrinsvis v?re de hjemmeg?ende husm?dre og andre der sukker efter forandring og sp?nding, som vil l?se triviallitteratur.

32b