Стандарт DECT (стр. 1 из 7)

Міністерство науки і освіти України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікації

Кафедра радіотехніки

Стандарт DECT

реферат

з науково-дослідної роботи

Керівник, доцент к.т.н. ___________

Підпис

_____________ В.Д. Рудик

Дата

Розробив студент гр.РТ– 02___________

Підпис

_____________ І. М. Хоронжук

Дата

Вінниця ВНТУ 2004


Зміст

Перелік скорочень символів та спеціальних термінів.................................................4

Вступ.................................................................................................................................51. Стандарт DECT (Ознайомлення з стандартом DECT та його структурами).........7

1.1 Причина і місце появи стандарту.............................................................................7

1.2 Особливості стандарту..............................................................................................8

1.3 Області використання стандарту.............................................................................9

1.4 Поради при виборі телефонів стандарту...............................................................11

2. Системи стандарту....................................................................................................14

2.1 Системи стандарту різних виробників..................................................................14

2.2 Робота систем стандарту.........................................................................................16

2.3 Побудова системи стандарту.................................................................................17

2.4 Структура та стандартні характеристики сучасних систем стандарту.............17

3. Основні принципи роботи систем стандарту DECT..............................................19

3.1 Принцип MC/TDMA/TDD (мультичастотний/колективний доступ з поділом часу/дуплекс з поділом часу). Використання радіо спектру. Безперервна передача сигналу............................................................................................................................19

3.2 Динамічний вибір і динамічне виділення каналу. Встановлення зв`язку. Хендовер.........................................................................................................................20

3.3 Рознесені антени. Сумісність. Захищеність..........................................................22

3.4 Прописка. Аутентифікація. Шифрування. Профілі додатків стандарту............22

4. Подальший розвиток стандарту DECT....................................................................24

4.1 Стандарт DECT– наступна ступінь в розвитку безпровідної телефонії...........24

4.2 Перспективи розвитку.............................................................................................27

Висновки.........................................................................................................................29

Перелік використаної літератури.................................................................................30

Додатки:

Додаток 1..........................................................................................................1

Додаток 2..........................................................................................................2


Перелік скорочень символів та спеціальних термінів

DECT (Digital European Cordless Telecommunications) – цифрова європейська переносна передача даних.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – європейський інститут стандартів передачі даних.

RLL (Radio Local Loop) – місцевий радіозв'язок.

CTM (Cordless Terminal Mobility) – переносна обмеженамобільність.

GAP (Generic Access Profile) – уніфікований профіль доступу.

GIP (GSM Interface Profile) – профіль інтерфейсу GSM.

WLL (Wireless Local Loop) – безпровідний місцевий зв’язок.

MC/TDMA/TDD (Multi Carrier, Time Division Multiple Access, Time Division Duplex) – мультичастотний/колективний доступ з поділом часу/дуплекс з поділом часу.

CDCS (Continuous Dynamic Channel Selection) – безперервний динамічний вибір каналу.

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція.

C/I (Carrier-to-Interface) – частоти на інтерфейс.

RSSI (ReceivedSignalStrengthIndication) – індикація потужності отриманого сигналу.

FCC (Federal Communications Comission) – федеральна комісія зі зв'язку.

PCS (Personal Communications Services) – системи персонального зв'язку.

BCT (business cordless telephony) – ділова безпровідна телефонія.

УАТС – установчі автоматичні телефонні станції.

БРБ – базовий радіоблок.

АРБ – абонентський радіоблок.

БС – базова станція.


Вступ

Нині стає дедалі очевидним, що останні десятиріччя 20-го століття ввійдуть в історію як переломний рубіж у розвитку світової цивілізації. Глибокі зміни охопили всі основні сфери життєдіяльності суспільства, держави, а також не промайнули вони сферу інфраструктури.

Діяльність людей в основних аспектах суспільного життя здійснюється з неодмінним залученням засобів відповідної розвиненої інфраструктури.

Швидкість і масштаби розвитку та поширення інфокомунікацій, їхній вплив на культурні, соціальні, економічні та політичні трансформації в суспільстві дають підстави оцінювати характер і відкривають нову еру в історії людської цивілізації.

Визначається, що визнання інформації є важливим економічним ресурсом і кінцевим продуктом економіки, стало поворотним пунктом у розвитку не лише економіки, а й економічного мислення.

В останні десять років понад 40% усіх нових капіталовкладень у виробництво й обладнання було зроблено у сфері інформаційних технологій, що у двічі більше, ніж 10 років тому.

Якщо колись цілком логічним вважалося, що саме військова сила визначає рівень могутності держави, а в минулому столітті як відповідний показник розглядалась економічна її потужність, то сьогодні такою характеристикою визначається ступінь інформатизації, здатність держави мати у своєму розпорядженні новітні інформаційні технології та засоби, що дають змогу ефективно обробляти, зберігати , передавати та поширювати необхідну інформацію.

Телефонні системи стандарту DECT давно користуються заслуженою довірою в усім світі. Сьогодні частка DECT телефонів складає 53% для Європи, а в Німеччині ця цифра перевищила вже 80 %. У Росії стандарт теж стає усе більш популярним. Чим же привабливий цей стандарт? Адже існують більш дешеві системи радіотелефонного зв'язку 900 Мгц, та й звичайні провідні апарати ще багато де застосовуються.

По-перше, забезпечується високий ступінь захисту від проникнення у Ваші телефонні розмови. Адже в Інтернеті є маса ресурсів, що описують у подробицях можливості “злому” 900 Мгц телефону і використання його в корисних цілях (для дзвоників за рубіж, наприклад). Цифровий стандарт DECT захистить Вас від цього.

По друге, останнім часом усе більше і більше виробників починають приділяти увагу безпеки виробленої продукції, і намагаються знизити рівень випромінювання всіх побутових приладів. З телефоном даного стандарту Ви можете не турбуватися і про це (саме через незначний рівень випромінювання DECT-телефони не настільки "дальнобійки", як деякі 900 Мц радіотелефони, а особливо піратські Sanyo або Senao, від яких киплять мозки :)).

Для DECT стандартна відстань від бази до трубки - 500 м. у місті, до 1500 м. на відкритому просторі. І це далеко не повний список переваг DECT.

Майже кожна людина, що володіє мобільним телефоном, має хоча б загальне представлення про систему функціонування стільникових мереж мобільного зв'язку. Саме тому варто привести хоча б деякі дані і про стандарт DECT. DECT – це стандарт цифрового радіо доступу в діапазоні 1800-1900 Мгц, що дозволяє вкрай ефективне використання смуги радіочастот.

Даний стандарт підтримує мовний і факсимільний зв'язок, а також передачу даних. Основними перевагами даного стандарту є:

• Висока якість зв'язку

• Можливість створення широкого кола систем від домашніх безпровідних телефонів до багатоступінчастих мікростільникових корпоративних мереж

• Сумісність устаткування різних стандартів (при наявності так названої GAP сумісності)

• Стійкість до радіоперешкод

• Конфіденційність зв'язку

• Безпека для здоров'я.

DECT телефони є в усьому світі таким же неодмінним домашнім атрибутом, як телевізор або комп'ютер, а системи, представлені зараз на ринку, можуть задовольнити самих придирливих покупців.

1 Ознайомлення з стандартом DECTта його структурою.

1.1 Причина і місце появи стандарту.

Винайдений ще в дев'ятнадцятому столітті телефон люди оцінили досить швидко. Але настільки ж швидко з’явилась і незручність проводу з’єднуючого апарат і слухавку. Тому, як тільки розвиток електроніки дозволив одержати прийнятний по розмірах і вазі пристрій, ненависний провід було замінено радіохвилями. Так з'явилися безпровідні радіотелефони.

Поки їх було не дуже багато, усе йшло добре. Але безупинно зростаюче число радіотелефонів привело до проблеми взаємних перешкод, адже загальна кількість каналів, виділених для їхньої роботи, не дуже велика. З цієї причини в місцях, де зосереджувалось особливо багато телефонів, усі канали нерідко виявлялися зайняті. Загалом, склалася курйозна ситуація: знявши трубку свого радіотелефону, користувач був змушений вставати в чергу, щоб дочекатися, поки звільниться радіоканал. У деяких районах Москви, Петербурга й інших міст користувачі "далекобійних" телефонів Panasonic уже добре знайомі з цією проблемою, а густонаселена Європа зштовхнулася з нею ще раніше.

Якщо є проблема, її потрібно вирішувати. А до цього часу за рубежем стали щосили розвиватися ще і домашні міні-атс, призначені для телефонізації великих квартир і котеджів. От з ідеї забезпечити одночасну роботу великого числа радіотелефонів, включаючи корисні властивості і телефонні станції малої ємності, і починається історія DECT.

Стандарт DECT (Digital European Cordless Telecommunications) був опублікований Європейським інститутом стандартизації електрозв'язку (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) у 1992 р., а перші комерційні продукти, що відповідають цьому стандартові, з'явилися в 1993 р. Спочатку вони являли собою в основному засоби для побудови безпровідних установчих автоматичних телефонних станцій (УАТС), користувачі яких могли зв'язуватися між собою в межах установи за допомогою переносних телефонів, а також звичайні домашні безпровідні телефонні апарати.

Пізніше з'явилися інші додатки DECT, що почали розроблятися ще в процесі визначення стандарту. В їхній склад увійшли: засоби RLL; системи, що забезпечують безпровідний доступ до ресурсів мереж загального користування для абонентів з обмеженою мобільністю (Cordless Terminal Mobility - CTM); засоби, що дозволяють апаратурі DECT працювати зі стільниковими мережами (наприклад, GSM). Ці додатки відкрили широкі можливості перед операторами як провідних, так і безпровідних мереж зв'язку.