Телекомунікаційний ринок України (стр. 1 из 5)

Зміст

Вступ

1. Структура галузі

2. Сучасний стан галузі

3. Розміщення підприємств галузі

4. Діяльність ВАТ "Укртелеком" на ринку зв`язку

5. Основні напрямки розвитку галузі

Висновки

Список літератури


Вступ

Зв'язок - широке поняття, сюди входить і стільникова, і аналогова, і цифрова, і супутниковий зв'язок, і Інтернет як канал зв'язку. Розвиток ринку зв'язку приводить до серйозної конкуренції як між різними сферами, так і між гравцями усередині кожної ніші.

Дослідження сучасного становища ринку послуг зв’язку України на етапі глобалізації та входження у світовий телекомунікаційний простір, що породжує необхідність обґрунтування та дослідження питань аналізу ринку послуг зв’язку та формування системного підходу до цієї проблеми, визначили ціль, задачі та зміст роботи.

У роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової задачі розвитку та поглиблення концептуальних основ і організаційно-методичної бази системного аналізу телекомунікаційного ринку у взаємозв’язку з розвитком нових послуг зв’язку та загальною ситуацією у галузі.

Цілями даної роботи були оцінка ситуації, що склалася, на телекомунікаційному ринку України, аналіз перспективних сегментів його розвитку, а також визначення міст для пріоритетної реалізації інвестиційних телекомунікаційних проектів. Основну увагу ми приділили стану і перспективам впровадження широкосмугового доступу (ШСД). Під ШСД надалі ми розумітимемо сукупність технологій, у тому числі і безпровідних (БШД), забезпечуючих мінімальну швидкість в каналі доступу не нижче 256 Кб/с. Інформація, представлена в справжньому огляді, приведена за станом на кінець жовтня 2007 р. При необхідності, вказуються конкретні дати.

У дослідженні приведений комплексний огляд розвитку ринку з врахуванням специфіки регіонів – реалізації інвестиційних проектів різного масштабу, пов'язаних з майбутніми Евро 2012.

Також в роботі проведено огляд поточного стану телекомунікаційного ринку в цілому по Україні. Проведений аналіз розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Визначені основні гравці в різних сегментах ринку. Розглянута тарифна політика ряду операторів на ринку послуг зв’язку.

На при кінці роботи проведений аналіз перспективного розвитку ринку послуг на основі ШСД.

Представлений потенціал можливих учасників, їх інвестиційні програми і стратегічні наміри.

Об’єктом дослідження є аналіз діяльності ВАТ "Укртелеком" як суб’єкта ринку зв’язку України.

Предметом дослідження є визначення сучасного стану та аналіз ринку зв’язку України.


1. Структура галузі

Таблиця 1

Структура та динаміка доходів по видах послуг зв’язку
Види зв’язку Доходи від послуг зв'язку, (млн. грн.) Темп росту доходів до відповідного періоду 2007 року Питома вага доходів у загальному обсязі
січень – грудень 2007 року січень – грудень 2008 року
Поштовий, спеціальний та фельдзв'язок, кур'єрська діяльність: 1 905,6 2 534,7 133,0% 5,6%
поштовий 1 573,8 2 104,4 133,7% 4,6%
спеціальний та фельдзв'язок 94,2 120,0 127,4% 0,2%
кур'єрська діяльність 237,6 310,3 130,6% 0,7%
Телеграфний 56,8 52,3 92,1% 0,1%
Місцевий телефонний 3 861,9 3 952,5 102,3% 8,6%
Міжміський та міжнародний телефонний 5 878,7 5 510,9 93,7% 12,0%
Проводове мовлення 109,6 145,7 132,9% 0,3%
Передача і прийом телевізійних та радіопрограм, радіозв'язок з нього: 1 102,1 1 432,4 130,0% 3,1%
кабельне телебачення 740,7 1 001,7 135,2% 2,2%
Супутниковий 69,9 102,5 146,6% 0,2%
Комп'ютерний з нього: 1 632,5 2 414,6 147,9% 5,3%
Надання доступу до Інтернет 1 375,7 2 070,9 150,5% 4,5%
Рухомий (мобільний) з нього: 25 061,2 29 314,8 117,0% 64,0%
стільниковий 25 028,4 29 291,2 117,0% 64,0%
пейджинговий 5,3 1,8 34,0% 0,00%
транкінговий 21,2 21,8 102,8% 0,05%
Інші 288,1 329,9 114,5% 0,7%
Всього 39966,4 45790,3 114,6% 100,0%

Протягом січня-червня поточного року обсяг доходів, отриманий суб’єктами господарювання усіх форм власності в галузі зв’язку, склав 22,2 млрд. грн., що на 21% перевищує обсяг аналогічного періоду 2007 року, з них від надання послуг населенню – 9,2 млрд. грн. Споживання послуг зв’язку на одного жителя України зросло більш ніж на 30 % і склало майже 200 грн.

Найбільш динамічно зростали доходи від: кур’єрської діяльності (157%), поштового зв’язку (144%), комп’ютерного зв’язку (143%), з нього надання доступу до мережі Інтернет (147%), супутникового зв’язку (140%), рухомого (мобільного) зв’язку (126%). Водночас доходи від фіксованого телефонного зв’язку залишились на рівні січня-червня 2007 року.

Найбільш вагомими сегментами галузі залишаються послуги: рухомого (мобільного) зв’язку – 64%, фіксованого телефонного зв'язку – 22%, комп’ютерного зв’язку – 5 %, поштового зв’язку – 4,4 %.[12,c.34]

У цілому по галузі зв’язку сплачено усіх податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету та Пенсійного фонду на суму майже 4 млрд. грн., що на 29,4% перевищує суми платежів аналогічного періоду минулого року, з них державними підприємствами зв’язку – 437,8 млн. грн., що майже в 1,5 рази більше аналогічного періоду минулого року. В тому числі до державного бюджету в цілому по галузі сплачено 2,2 млрд. грн., що на 27,8% перевищує показник відповідного періоду минулого року; з них державними підприємствами зв’язку сплачено 81,8 млн. грн., що на 3,2% більше завдання, та на 23,8 % перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Дебіторська заборгованість по державних підприємствах зв’язку зросла на 12,9% і станом на 01.07.2008 року складає 50,0 млн.грн. Прострочена дебіторська заборгованість станом на 01.07.2008 року становить 2,2 млн. грн., в т.ч.: по УДППЗ "Укрпошта" - 1,8 млн. грн., по ВАТ "Діпрозв’язок" - 0,4 млн. грн.

Кредиторська заборгованість зменшилась на 63,4% і станом на 01.07.2008 року складає 1158,0 млн. грн. Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.07.2008 року становить 3,4 млн. грн., в т.ч.: по УДППЗ "Укрпошта" - 2,0 млн. грн., по ВАТ "Діпрозв’язок" - 1,4 млн. грн.

Загальний обсяг чистого прибутку державних підприємств зв’язку за результатами І півріччя 2008 року очікується у розмірі 6,5 млн. грн., що складає 72% до плану, та 76,3% до факту І півріччя 2007 року. Це обумовлено тим, що:

1) за результатами діяльності у І півріччі 2008 року ДП "УНДІЗ" та ДВІА "Зв’язок" очікують отримати збитки у сумі 0,7 млн. грн;

2) УДППЗ "Укрпошта" чистий прибуток очікується у розмірі 4,7 млн. грн., що на 17% млн. грн. менше аналогічного періоду минулого року, та на 37% - показника, передбаченого фінансовим планом.

Станом на 01.07.2008 на державних підприємствах, що входять до сфери управління Мінтрансзв’язку та підпорядковані Держзв’язку, відсутня прострочена заборгованість з виплати заробітної плати.

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" на підприємствах, що входять до сфери управління Мінтрансзв’язку та підпорядковані Держзв’язку, проведено перерахунок схем посадових окладів, тарифних ставок відповідно до законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати (з 1 квітня 2008 року - 525 грн.).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по підприємствах основної діяльності зросла порівняно з січнем-червнем 2007 року на 43% і склала 995 грн., а по науково-дослідних установах та організаціях зв’язку - на 40 % і склала 1874 грн.

Середньоспискова чисельність штатних працівників по підприємствах основної діяльності, що входять до сфери управління Мінтрансзв’язку та підпорядковані Держзв’язку, скоротилась порівняно з січнем–червнем 2007 року на 1% і склала 111 тис. осіб, а по науково-дослідних установах та організаціях зв’язку - на 11% і склала 0,7 тис. осіб.

Завдяки впровадженню нових прибуткових послуг зв’язку та нових технологій, введенню в дію нових об’єктів зв'язку, розвитку засобів зв’язку та модернізації обладнання, збільшенню та розширенню обсягів реалізації товарів, на підприємствах, що входять до сфери управління Мінтрансзв’язку і підпорядковані Держзв’язку, та ВАТ "Укртелеком" створено додатково понад 1 тис. нових робочих місць, що на 35% більше показника січня-червня 2007 року.

Зокрема, УДППЗ "Укрпошта" збільшено до 307 кількість робочих місць, що здійснюють міжнародні електронні перекази в іноземній валюті; протягом поточного року планується додатково організувати ще 37 таких робочих місць. З метою посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на підприємствах галузі створюється 60 робочих місць з належними умовами праці для інвалідів.

Обсяг інвестицій в основний капітал по галузі зв’язку склав близько 3 млрд. грн., що становить 68% від обсягу аналогічного періоду минулого року. Із загального обсягу освоєних коштів 85% - за рахунок власних коштів, 15% - за рахунок коштів іноземних інвесторів та кредитів банків.

Зниження темпів обумовлено зменшенням порівняно з відповідним періодом минулого року обсягів освоєння капітальних інвестицій операторів рухомого (мобільного) зв'язку, які вже достатньо вклали в свій розвиток і переважно спрямовують кошти не на розбудову мереж, а на рекламу і приваблення абонентів.

Державними суб’єктами господарювання на розвиток та капітальний ремонт направлено 35,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що в 1,4 рази перевищує обсяг аналогічного періоду минулого року; з них: 81% - за рахунок власних коштів, та 19% - за рахунок кредитів вітчизняних банків. Протягом січня-червня 2008 року на фінансування програм розвитку підприємств, які входять до сфери управління Мінтрансзв'язку та підпорядковані Держзв'язку, з державного бюджету кошти не виділялись.