Мир Знаний

Опис OrCAD 9.2 (стр. 1 из 4)

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальні відомості і склад САПР OrCAD 9.2

1.1 Налаштування проекту

1.2 Створення/вiдкриття документа

1.3 Створення і редагування схеми електричною принциповою

1.4 Простановка позиційних номерів, перевірка проекту, складання списку з'єднань і файлів звітів

2. Складання і ведення бібліотек

2.1 Складання і ведення бібліотек символів елементів

2.2 Складання і ведення бібліотек посадочних місць (корпусів) елементів

3. Налаштування проекту і розміщення компонентів в OrCAD Layout Plus 9.2

3.1. Завантаження списку з'єднань і технологічного шаблону

3.2 Налаштування параметрів проекту OrCAD Layout і перегляд властивостей елементів проекту

3.3 Налаштування стратегій компоновки і трасування OrCAD Layout

3.4 Створення контура друкарської плати

3.5 Автоматична компоновка друкарської плати

4. Трасування провідників в OrCAD Layout Plus 9.2

4.1 Налаштування параметрів трасувальника OrCAD Layout

4.2 Ручне і автоматичне трасування друкарської плати в OrCAD Layout

4.3 Автоматичне трасування друкарської плати в OrCAD SmartRoute

Список літератури


Вступ

Рівень розвитку сучасних радіоелектронних засобів немислимий без вживання систем автоматизованого проектування (САПР) на різних етапах розробки і виробництва апаратури. Однією з подібних систем є САПР OrCAD фірми Cadence Design Systems. На сьогоднішній день, пройшовши значну дорогу по вдосконаленню свого продукту, OrCAD є системою, що дозволяє розробнику в досить короткі терміни створювати, моделювати електронні схеми, розробляти друкарські плати і готувати їх до виробництва. Підтримка виробниками елементів і виробничого устаткування середовища OrCAD дозволяє їй по праву вважатися одним з кращих пакетів.


1. Загальні відомості і склад САПР OrCAD 9.2

САПР OrCAD – інтегроване програмне забезпечення, призначене для крізного проектування радіоелектронних пристроїв.

Особливістю системи OrCAD можна відзначити закінченість окремих складових, що є самостійними пакетами. Немає програми, що охоплює, але обмін документами відбувається автоматично, таке рішення зменшує вимоги до ресурсів і прискорює обмін між пакетами. Інтеграція пакетів для роботи відбувається при роботі, а не при інсталяції, тому немає проблем роботи в окремому пакеті без запуску інших. Повний комплект програм (рис.1) складається з наступних пакетів:

OrCAD Capture – графічний редактор схем електричних принципових.

OrCAD Capture CIS – редактор принципових схем з можливістю ведення баз даних компонентів, у тому числі і за допомогою Internet (для зареєстрованих користувачів доступні більше 200 тисяч найменувань різних компонентів).

OrCAD Pspice (основна версія), ORCAD Pspice A/D (версія для змішаного моделювання аналогових і цифрових пристроїв) або ORCAD Pspice A/D Basics (те ж саме, але з базовим комплектом бібліотек) моделювання.

OrCAD Layout (основний пакет) або ORCAD Layout Plus (розширений комплект) редактор друкарських плат.

У комплект постачання редактора друкарських плат входять додаткові програми для проміжного трасування SmartRoute (бессеточный автотрасувальник), пакет Visual CADD по доведенню механічних характеристик плати і зв'язку з AUTOCAD і пакетом по доведенню шарів до вимог виробництва GerbTool.


1.1 Налаштування проекту

Хоча всі налаштування, які Вам необхідні, можна виконати і в процесі роботи над проектом, все ж бажано приділити їм трохи часу при підготовці.

Після запуску OrCAD Capture, виберете меню Options. Для налаштування Вам доступні наступні пункти:

1. Design Template – шаблон проектів – визначає всі характеристики за умовчанням для всіх проектів, що створюються на даній системі (табл.1).


2. Preference – задаються параметри схеми, які ініціалізувалися при кожному запуску ORCAD Capture (табл.2).

1.2 Створення/выдкриття документа

Для створення/выдкриття проекту виберіть в меню File підміню New/Open або скористайтеся клавішею Create document/Open в меню швидкого доступу. Аби створити проект виберіть меню Projects або аби створити схему меню Design. У першому випадку Вам пропонується вибір спрямованості проекту – моделювання (Analog or Mixed A/D) розробка друкарської плати (РС Board Wizard), створення схеми (Schematic). У останньому – Ви відразу приступаєте до створення принципової схеми. Файл проекту OrCAD Capture має розширення *.opj і містить заслання на імена всіх файлів використовуваних в проекті, як те файли окремих схем *.dsn, файли бібліотек, текстові файли VHDL і файли звітів.

Всі ресурси будь-якого проекту OrCAD Capture знаходяться в Адміністраторові проекту (рис.2).

Адміністратор проекту містить дві закладки – File і Hierarchy.

У закладці File зібрані і організовані всі ресурси, необхідні для створення і ведення проекту (Design Resources) і моделювання (Simulation Resources).

Тека файлу проекту *.dsn містить одну або більше сторінок схеми і кеш проекту (Design Cache), в якому зберігаються всі елементи, що містяться в проекті.

Тека Outputs містить всі заслання на вихідні звіти проекту. Тека Referenced Projects зберігає заслання на інші проекти. Закладка Hierarchy відображує ієрархічні зв'язки між схемою і її сторінками.

Для створення нового аркуша схеми в проекті з Адміністратора проекту вибирається меню Design/New Schematic. Для кожного аркуша схеми можна встановити власні параметри, використовуючи меню Options/Schematic Page Properties.

Schematic Page Properties – установка параметрів поточної (активною) сторінки проекту (одиниці виміру, розмір сторінки, нумерація, ширина і кількість зон сторінки, отображение/печать рамки, штампу і сітки). Дані параметри подібні до загальних установок і діють в межах активної сторінки. Зберігаються в проекті.

1.3 Створення і редагування схеми електричною принциповою

Для створення схеми (мал. 3) використовуються пункти меню Place або панель інструментів, розташована справа. Піктограми панелі інструментів і їх «гарячі» клавіші приведені в таблиці 3.


Дії з електричної схеми здійснюються за допомогою меню View або контекстного меню:

• Mirror Horizontally (H) /Vertically (V) – відобразити символ по горизонтали/вертикали;

• Rotate (R) – обернути символ годинникової стрілки на 900;

•Edit Properties. (Ctrl+E) – редагування властивостей символу або символів;

• Edit Part – редагування УГО в редакторові бібліотек;

• View/Link Database Part – перегляд символу в базі даних ORCAD Capture CIS;

• Descend/Ascend Hierarchy – перейти до низшему/высшему рівня ієрархії символу (для ієрархічних схем);

• Zoom In (I) /Zoom Out (O) – масштабування схеми;

• Go To – швидке переміщення за схемою;

• Cut/Copy/Delete – дії над елементами схеми (вирізувати, копіювати, видалити).

Доступ до властивостей будь-яких елементів схеми (Properties) Ви можете отримати з контекстного меню або з меню Edit.

1.4 Простановка позиційних номерів, перевірка проекту, складання списку з'єднань і файлів звітів

Всі вищеперелічені дії доступні при активному вікні Адміністратора проекту з меню Tool, або меню швидкого доступу (табл.4).

Команда Annotate призначає унікальні номери кожному елементу проекту (мал. 5.)

Update entire design – пронумерувати елементи для всього проекту.

Update selection – пронумерувати елементи для вибраної сторінки.

Incremental reference update –нумерация елементів виробляється в зростаючому порядку.

Unconditional reference update –просматриваются всі номери визначаються ті, що не дістають і далі по зростанню

Reset part reference to «?» – скинути нумерацію.

Add/Delete Intersheet References – проставить/удалить позиційні позначення номерів сторінок.

Physical Packaging – специфікує властивості для об'єднання елементів в один корпус.

Reset reference numbers to begin at 1 in page schematic – нумерує елементи, починаючи з 1 в кожній схемній теці.

Do not change the page number схемні сторінки не перенумеровуються.

Параметри команди Design Rules Check:

Check design rules – перевірка на відповідність електричним правилам.

Delete existing DRC markers – видалення існуючих міток.

Create DRC markers for warnings – створення маркерів для попереджень. Програма обов'язково розміщує маркери для помилок, визначених, ERC матрицею, якщо ви вибрали цю опцію вона створить також маркери для попереджень, певних ERC матрицею.

Check hierarchical port connections – перевірка ієрархічних портів. Перевіряється відповідність ієрархічних контактів на схемній сторінці батьківської схеми і ієрархічних портів в підлеглій схемі. Помилки генеруються в тому випадку, якщо ієрархічні контакти на батьківській схемі не мають відповідних по іменах портів на підлеглій схемі, або кількість ієрархічних контактів не збігається з кількістю ієрархічних портів, або типи портів і контактів не збігаються.

Check of-page connector connections – порівнюються міжсторінкові з'єднувачі на одній сторінці із з'єднувачами на інших сторінках.

Check unconnected nets – перевіряє з'єднання на наступні умови: неприєднані контакти і ієрархічні порти, ланцюг не має вхідного сигналу, два ланцюги з однаковими іменами, але не приєднані ні до міжсторінкових з'єднувачів, ні до ієрархічних портів.

Check SDT compatibility – перевірка на сумісність з ORCAD SDT продуктом, у випадку якщо ви хочете зберегти проект в SDT форматі.