Історія зв’язку та його розвиток (стр. 1 из 2)

Історія зв’язку та його розвиток


Ще в стародавні століття виникла необхідність передавати різні повідомлення (інформацію) на відстань. Так, в Африці для передачі різних повідомлень використовували барабани тамтами, в Європі — багаття, а пізніше — семафорний зв'язок. Телеграф — найстаріший вид зв'язку. Перший семафорний телеграф спочатку назвали «тахіграф» — скорописець, але потім замінили його більш відповідною назвою «телеграф» — дальнописець.

З появою слова «електрика» і особливо після чудових відкриттів датського ученого Ханса Крістіана Ерстеда — основоположника теорії електромагнетизму — і італійського ученого Алессандро Вольта — творця першого гальванічного елемента і першої батареї (її називали тоді «вольтів стовп») — з'явилася безліч ідей створення електромагнітного телеграфу. Наприклад, французький фізик Андре Марі Ампер створив телеграфний апарат, що складається з 25 магнітних стрілок, підвішених до осей, і 50 дротів. Громіздкість цього пристрою зробила такий апарат практично непридатним.

Телеграфний апарат, що відрізнявся від своїх попередників ефективністю, простотою і надійністю, був сконструйований в Росії Павлом Львовичем Шилінгом.

Праці П.Л. Шилінга (багато хто з них, на жаль, так і не були опубліковані) в області телеграфії містять багато цікавих проектів електричних телеграфних апаратів. Можна вважати, що перший електромагнітний телеграфний апарат був винайдений Шилінгом в 1832 р. Передаючий апарат Шилінга мав клавіші, якими вироблялося перемикання електричного струму в дротах, що сполучають передаючий і приймальний апарати. Приймальний апарат складався з катушок, кожна з яких включалася в сполучні дроти, і магнітних стрілок, підвішених над катушками на нитках. На цих же нитках зміцнювалося по кружку, забарвленому з одного боку в чорний, а з іншою — в білий колір. При натисненні клавіші передавача магнітна стрілка над катушкою відхилялася і повертала у відповідне положення кружок. По комбінаціях положень кружків телеграфіст на прийомі по спеціальній азбуці (коду) визначав посиланий знак. Спочатку для зв'язку вимагалося вісім дротів, потім числа їх було скорочено до двох. Для роботи такого телеграфного апарату П.Л. Шиллінг розробив спеціальний рівномірний код. Всі подальші винахідники в області телеграфії використовували принципи кодування передачі. Перша в світі телеграма, що складається з 10 слів, була передана 21 жовтня 1832 р. з телеграфного апарату, встановленого на квартирі Павла Львовича Шилінга. Шилінг розробив також проект прокладки кабелю для з'єднання телеграфних апаратів але дну Фінської затоки між Петергофом і Кронштадтом.

Закінчити роботи із створення простої і надійної схеми телеграфного зв'язку з двома дротами вдалося американському художнику і винахіднику Самюелю Морзе. Він розробив і застосував телеграфний код, в якому кожна буква алфавіту позначалася певними комбінаціями крапок і тире.

Російський учений, академік Б.С. Якобі в період з 1839 р. по 1850 р. створив декілька типів телеграфних апаратів: пишуча, стрілочна синхронно-синфазного дії і перший в світі букводрукувальний апарат. Передаючий букводрукувальний апарат Якобі складався з циферблата із стрілкою і контактного барабана. По зовнішньому колу циферблата наносилися букви і цифри. Приймальний апарат мав циферблат із стрілкою, а крім того просуваючий і друкуючий електромагніти і типове колесо. На типовому колесі були вигравійовані всі букви і цифри. При пуску в хід передаючого апарату від імпульсів струму, що поступають з лінії, друкуючий електромагніт приймального апарату спрацьовує, притискував паперову стрічку до типового колеса і віддруковував на ній прийнятий знак.

Американський винахідник Девід Едуард Юз затвердив в телеграфії спосіб синхронної роботи, сконструювавши в 1855 р. букводрукувальний апарат з типовим колесом, що безперервно обертається. Передавач цього апарату був клавіатурою типу рояля з 28 білими і чорними клавішами, на які були нанесені букви і цифри.

В 1865 р. апарати Юза були встановлені для організації телеграфного зв'язку між Петербургом і Москвою і потім широко застосовувалися на телеграфній сіті в Росії. Апаратами Юза була оснащена телеграфна сіть нашої країни аж до 30 рр. XX століття.

Апарат Юза не міг забезпечити високої швидкості телеграфування і доброго використовування лінії зв'язку. Тому на зміну цим апаратам прийшли багатократні телеграфні апарати, сконструйовані в 1874 р. французьким інженером Жоржем Емілем Бодо.

Апарат Бодо дозволяє одночасно передавати декільком телеграфістам по одній лінії декілька телеграм в обох напрямах. Апарат містить розподільник і декілька передаючих і приймальних пристроїв. Клавіатура передавача складається з п'яти клавіш. Для підвищення ефективності використовування лінії зв'язку в апараті Бодо застосовується такий пристрій передавача, при якому передавана інформація кодується телеграфістом уручну. Передаючий пристрій (клавіатура) апарату однієї станції автоматично через лінію підключається на короткі проміжки часу до відповідних приймальних пристроїв. Черговість їх з'єднання і точність збігів моментів включення забезпечуються розподільниками. Темп роботи телеграфіста повинен співпадати з роботою розподільників. Щітки розподільників передачі і прийому повинні обертатися синхронно і синфазно. Залежно від числа передаючих і приймальних пристроїв, що підключаються до розподільника, продуктивність телеграфного апарату Бодо коливається в межах 2,5-М,5 тисяч слів в годину.

Перші апарати Бодо були встановлені на телеграфному зв'язку Петербург — Москва в 1904 р. Надалі ці апарати отримали широке розповсюдження на телеграфній сіті в нашій країні і використалися до 50-х рр.

Новий етап розвитку телеграфної техніки ознаменувався появою стартстопних апаратів. Ці апарати мають невеликі розміри і більш прості в експлуатації. В стартстопних апаратах вперше використовувалася «клавіатура типу пишучої машинки. Ці чесноти привели до того, щодо кінця 50-х рр. нашого століття апарати Бодо були повністю витіснені з телеграфних зв'язків стартстопними апаратами. Великий внесок в справу розвитку вітчизняних стартстопних апаратів внесли А.Ф. Шорін і Л.І. Тремль, по розробках яких наша промисловість в 1929 р. початки випускати стартстопні апарати. З 1935 р. почався випуск стартстопних апаратів типу СТ-35, які з подальшими доробками випускаються і до теперішнього часу. В І960 р. до апарату СТ-35 були розроблені автоматичний передавач (трансміттер) і автоматичний приймач (реперфоратор).

Оскільки апарати СТ-35 використовувалися на телеграфних зв'язках паралельно з апаратами Бодо, то для них був розроблений спеціальний код 1, який відрізнявся від загальноприйнятого міжнародного коду для стартстопних апаратів (код 2). Тому після зняття з експлуатації апаратів Бодо відпала необхідність використовувати в нашій країні нестандартний стартстопний код і весь діючий парк апаратів СТ-35 до кінця 50-х рр. був перекладений на міжнародний код 2. Самі апарати, як модернізовані, так і що знов випускаються, отримали нове найменування — СТ-2М. або СТА-2М (з префіксами автоматизації).

Подальші розробки по стартстопним апаратам в нашій країні були нацьковані на створення вітчизняного рулонного апарату, а останніми роками — на створення механоелектронних стрічкових і рулонних апаратів, що забезпечують великі швидкості телеграфування і стійку роботу телеграфного зв'язку.

В даний час телеграфні міжміські зв'язки здійснюються по каналах частотного телеграфування, організованих переважно по кабельних і радіорелейних лініях зв'язку. Основною перевагою частотного телеграфування явилося те, що воно дозволяє в одному стандартному телефонному каналі організувати 17—44 телеграфних каналів. Крім того, частотне телеграфування дає можливість здійснити зв'язок практично на будь-які відстані. Сіть зв'язку, складена з каналів частотного телеграфування, проста в обслуговуванні, а також володіє гнучкістю, що дозволяє створювати обхідні напрями при відмові лінійних засобів основного напряму. Частотне телеграфування виявилося настільки зручним, економічним і надійним, що в даний час телеграфні канали постійного струму застосовуються все рідше, причому частотне телеграфування все ширше використовується на внутрірайонних і міських телеграфних зв'язках.

Як устаткування частотного телеграфування на телеграфній сіті широко застосовується вітчизняна апаратура, створена на базі останніх досягнень науки і техніки, побудована на напівпровідникових елементах з широким застосуванням друкарського монтажу. Магістральні канали обладнані апаратурою типу ТТ-17П, ЧВТ, ТТ-48, а канали низового зв'язку — апаратурою ТНТ-6, ЧВТ-11, ТВУ-12, «ДАТА».

Основною системою автоматизації процесу переприймання телеграм в нашій країні на телеграфній сіті явилася система прямих з'єднань ПС, заснована на використовуванні принципу комутації телеграфних каналів. З автоматичних телеграфних комутаційних станцій раніше застосовувалися декадно-крокові станції типу АПС-Ш, а в даний час використовуються комутаційні станції координатної системи типу АТ-ПС-ПД.

За останні роки великий розвиток в нашій країні отримав абонентний телеграф AT — оперативний, документальний вид зв'язку, призначений для обслуговування установ, підприємств, заводів і т.д. Для цього виду зв'язку також використовуються автоматичні телеграфні комутаційні станції.

Спочатку сіть AT базувалася на використовуванні декадно-крокових станцій типа АТА-57 і крокових станцій типу АТА-М, а потім на зміну їм прийшли координатні станції АТА-К і з'єднана станція для обслуговування AT і ПС — АТ-ПС-ПД. Одночасно з упровадженням координатних комутаційних станцій ведуться розробки по створенню електронних телеграфних станцій, керованих за допомогою електронно-обчислювальних машин. Магістральні телеграфні канали використовуються спільно для ПС і AT.