Мир Знаний

Технологія та автоматизація виробництва блока живлення БП 94 (стр. 6 из 7)


6. Вибір технологічного устаткування

У відповідності з ГОСТ 14.301-83 засоби технологічного устаткування включають: технологічне обладанання (в тому числі контрольне та випробувальне); технологічне оснащення (в тому числі інструменти та засоби контролю); засоби механізації та автоматизації виробничих процесів.

Для складання даного виробу було вибрано обладнання, вказане у табл.6.1, а його опис приведено нижче.

Таблиця 6.1 - Обладнання для складання виробу

Операція

Характеристика виконання

Устаткування

Комплектація та розпаковування ЕРЕ Руч. Стол монтажний цеховий
Формовка виводів ЕРЕ Механізов. Пристрій ГГ1944-4003
Лудіння виводів ЕРЕ та упаковування їх у касети Автом. Руч. Установка УВЛ-902 Касети С11
Армування ДП Механізов. Напівавтомат БМ769-1358
Встановлення ЕРЕ на ДП Автом. Автомат VS 2016 TDK
Встановлення трансформатора на ДП Механізов. Електромеханічна викрутка ОЭМ ОСТ 4Г0.060.017 М-6350-987
Встановлення транзистора на радіатор Механізов.
Встановлення радіаторної збірки на ДП Механізов.
Групова пайка зануренням Автом. Пристрій MPS 100-0,1.30
Промивання Автом. Установка вЫМ1.240.001
Контроль електричних параметрів Автом. Тестер моделі CMS 100 C
Контроль якості пайки Автом.
Дефектація Руч. Паяльна станція МВТ201АЕ
Покриття ДП лаком Руч. Пензлик
Ручна пайка Руч. Паяльна станція МВТ201АЕ
Встановлення пружини на кришку, встановлення кришки на основу та пломбування Руч. Стол монтажний цеховий Електромеханічна викрутка ОЭМ ОСТ 4Г0.060.017 М-6350-987
Формовка виводів

ГГ1944-4003 – пристрій для формовки виводів ЕРЕ, призначений для формовки виводів ЕРЕ з циліндричною формою корпусу та осьовими дротяними виводами (можна і П-образної) з "зигзамком" та без нього. Його параметри:

- продуктивність - 800шт/год;

- габаритні розміри ЕРЕ:

довжина корпусу - 7…36мм;

діаметр корпсу - 2,7…14мм:

- габаритні розміри пристрою - 255´305´295мм;

- маса - 28кг.

Лудіння виводів ЕРЕ

В умовах великої номенклатури та малих партій ВЕТ знаходить широке використання установка лудіння типу УВЛ-902. Вона оснащена ванною, що містить 15кг припою, зі щілинною сопловою насадкою розміром 200´300мм.

Габаритні розміри установки - 54´290´330мм [5];

Маса - 20кг;

Споживана потужність - 1,5кВт.

Упаковування ЕРЕ

Упаковування ЕРЕ для переміщення з одного робочого місця на інше відбувається вручну у касети С11 - однорядні зі стиканням ЕРЕ більшою поверхнею.

Армування ДП

Армування ДП порожнинними заклепками для наступного виконання ручної пайки до них виконується на напівавтоматі для встановлення та розвальцовування порожнинних заклепок БМ769-1358 (ОСТ 4Г0.054.088), що має продуктивність 60шт/хв.

Встановлення ЕРЕ на ДП

Автомат VS 2016 TDK призначений для складання ВЕТ нестандартної форми. Він оснащений 4 головками та може встановлювати до 20 типів ВЕТ на ДП розміром до 400´300мм зі швидкістю 3600шт/год. Складальні головки та пристрої підгинання виводів переміщуються вздовж вісі Y, а ДП - вздовж вісі Х. Є пристрої завантаження-розвантаження та транспортування ДП. ВЕТ розміщуються у прямоточних пеналах чи укладеними до стрічки.

Виконання різьбових з'єднань

Різьбові з'єднання виконуються вручну за допомогою електромеханічної викрутки ОЭМ ОСТ 4Г0.060.017 М-6350-987

Пайка зануренням

Для виконання групової пайки було обрано пристрій MPS 100-0,1.30 (ФРГ) для пайки елементів зі штирьковими виводами. Пристрій займає мало місця та має високу продуктивність, використовується під час випуску невеликих партій товарів народного споживання. Його параметри:

- максимальні розміри ДП - 290´190мм;

- робоча ширина конвеєру - 290мм;

- швидкість конвеєру - 0,5 - 5,0 м/хв;

- маса припою - 38кг;

- місткість ванни з флюсом - 4дм³;

- споживана потужність - 4,8кВт;

- габаритні розміри - 2135´535´340мм;

- маса - 125кг.

Промивка

Для промивки ВДП від залишків каніфольних флюсів застосовується в умовах серійного виробництва установка вЫМ1.240.001. вона працює на воді, технічних миючих засобах типу "Електрин" (ТУ38-407242-83) при температурі (60±5)°С.

Контрольні операції

Для контролю ВДП призначений тестер моделі CMS 100 C фірми Vicheck (Англія). Він являє собою відеоскануючий пристрій з 2…8 приймальними ЕПТ, розміщеними зверху та знизу. Оброблюються паралельно декілька контролюємих ділянок. Сигнали ЕПТ порівнюються із закладеною до пам'яті моделлю.

Тестер оснащений координатним столом типу ММЕ, розміри якого 450´400мм, похибка руху не гірше ±0,02мм, повторюваність ±0,01мм. Швидкість переміщення столу 150мм/с, допустиме навантаження - 150Н.

Основні технічні характеристики тестера:

- максимальний розмір ДП - 450´400мм;

- тривалість контролю ДП розміром 400мм² - 10с;

- габаритні розміри - 1845´950´1950мм;

- маса - 500кг.

Покриття ДП лаком

Покриття ДП виконується вручну на монтажному столі за допомогою пензлика.

Ручна пайка

Для виконання ручної пайки була обрана двоканальна паяльна станція МВТ201АЕ. До базового комплекту її входять універсальний паяльник SP-2A та паяльник з відсосом SX-70. Параметри станції:

- температура насадок - (232 - 482)±1,1;

- потужність споживання - 207Вт;

- габаритні розміри - 135´165´203мм;

- маса - 3,7кг.


7. Проектування операцій технологічного процесу

Технологічна операція є основною одиницею виробничого проектування та обліку. На основі операцій оцінюється трудоємність виготовлення виробів та встановлюються норми часу та розцінки; визначається необхідна кількість робітників, обладнання, пристосувань та інструментів, собівартість виготовлення (складання); ведеться календарне планування виробництва та здійснюється контроль якості та строків виконання робіт.

В умовах автоматизованого виробництва під операцією потрібно розуміти закінчену частину ТП, яка виконується безперервно на автоматичній лінії, що складається з декількох одиниць технологічного обладнання, пов'язаних автоматично діючими транспортно-згрузочними пристроями. За умови гнучкого автоматизованного виробництва безперервність виконання операції може порушуватися.

Проектування технологічних операцій являє собою розробку операційних карт на визначені операції (встановлення радіаторної збірки на ДП та встановлення трансформатору на ДП).

Операційні карти - документи, що призначені для опису технологічних операцій із вказанням послідовного виконання переходів, даних про засоби технологічного оснащення, режимах та витратах праці.

Розроблені в даному розділі операційні карти на виконання операцій встановлення на ДП радіаторної збірки та трансформатора входять до складу маршрутної карти, розробленої у підрозділі 5.3, що розміщена в додатку А.1.

Операційний ескіз містить зображення виробу в тому вигляді, який він буде мати після виконання даної операції. Крім того на ескізі виріб повинен бути розміщений так, як він буде розміщений під час виконання даної операції.

Ескіз виконується згідно вимогам ЄСКД, але в довільному масштабі. На операційному ескізі все, що було зроблено до виконання даної операції, зображується тонкими лініями, а те, що буде зроблено під час виконання даної операції, - основними лініями. Крім того проставляються виконуючі розміри з заданими допусками та довідкові розміри.

Розроблені ескізи на задані операції номер 040 та 050 розміщені в додатках Б.1 та Б.2


8. Нормування технологічного процесу

Нормування складальних робіт виконують, грунтуючись на основі технологічних документів та нормативів часу. Нормування ТП полягає у визначенні величини штучного часу ТШТ для кожної операції (за умов масового виробництва) та штучнокалькуляційного часу ТШК за умов серійного виробництва. Визначення штучного часу проводиться за формулою:

ТШТ=tОСН + tДОП + tОБСЛ + tВІДП,

де tОСН - основний технологічний час; tДОП - допоміжний час;

tОБСЛ - час обслуговування робочого місця;

tВІДП - час перерви на відпочинок та особисті потреби робітника.

Суму основного технологічного та допоміжного часу називають оперативним часом tОП: