Аудит у зарубіжних країнах (стр. 2 из 3)

У роботі проведено аналіз діяльності Рахункової палати Астрії (РПА), визначено факти, які вплинули на формування процесу державного аудиту Австрії, проведено аналіз діяльності Рахункової палати України (РПУ), зроблено порівняльний аналіз, виявлено спільне та відмінне та запропоновані деякі шляхи покращення діяльності.

Одним з ключових спільних аспектів у двох країнах є те, що назви ВОФК обох країн збігаються, і згідно із положеннями Лімської декларації засади і принципи їх функціонування визначені в Конституціях країн та у відповідних законах про ці органи.

Основними об’єктами контролю як РПА, так і РПУ є видаткова та доходна частини держбюджету, рух, розподіл та використання державних коштів, і контрольні дії щодо цих об’єктів у ВОФК країн є також однакові: перевірки, ревізії, обслідування, аналіз та експертизи.

Контрольно-перевірочна функція РПУ та РПА також збігається у певних положеннях. Так для обох ВОФК об’єктом контролю є доходна та видаткова частини бюджету, а також розподіл, управління і використання державних коштів в органах влади та установах і організаціях незалежно від форми власності. Особливу увагу при здійсненні цієї функції ВОФК обох країн приділяють контролю за ефективністю та економічністю використання державних коштів. Такі форми поточного та наступного контролю також чітко визначені у Лімській декларації. Відповідно до попереднього контролю, то хоча він і не є обов’язковим згідно з Лімською декларацією, але все одно ВОФК як Австрії, так і України здійснюють його у формі проведення експертиз та аналізу проектів держбюджетів та інших законопроектів на предмет їх ефективності та економічності в сфері державних фінансів. Таким чином РПУ та РПА здійснюють свою аналітичну та консультаційну функції.

Інформаційна функція РПА та РПУ збігається в з положеннями Лімської декларації в тому аспекті, що ВОФК обох країн звітують перед парламентом, іншими органами влади та перед громадськістю про результати своєї діяльності. Цей процес здійснюється у формі щоквартальних, щорічних, спеціальних звітів, порад і висновків у письмовій та усній формі, що згідно із Лімською декларацією визначається узгоджено між ВОФК та об’єктами його контролю. Відмінною рисою є те, що РПА є радником керівництва щодо різноманітних питань, що виявляє більшу довіру та тих міністерств, які отримують ці поряди щодо ВОФК,