Мир Знаний

Підсистема статистичної звітності системи 1С Предприятие 80 (стр. 1 из 19)

ЗМІСТ

Вступ

1 Аналітичний огляд

1.1 Опис та схема підприємства

1.2 Обґрунтування необхідності розробки системи автоматизації складення статистичної звітності для підприємства

1.3 Звіти, включені до підсистеми

2 Характеристика системи 1С:Підприємство 8.0

2.1 Опис системи 1С:Підприємство 8.0

2.2 Переваги систем 1С: Підприємство 8.0 перед 1С: Підприємство 7.7

2.3 Опис конфігурації „Бухгалтерія Для України”

2.4 Основні види об’єктів конфігурації

3 Структура об’єкта проектування

4 Алгоритм роботи розробленої підсистеми

5 Опис програмного забезпечення

6 Економічне обґрунтування розробки та впровадження підсистеми статистичної звітності системи 1С:Підприємство 8.0

7 Охорона праці

8 Послідовність оцінки захисту виробничого персоналу Одеського Морського Торгового Порту у надзвичайній ситуації

Висновки

Список літератури

Додатки


ВСТУП

З кожним роком значно зростає об'єм і оборот інформації у всіх сферах життєдіяльності людини: економічній, фінансовій, політичній, духовній. І процес накопичення, обробки і використання знань постійно прискорюється. Учені стверджують, що кожні десять років кількість інформації збільшується удвічі. У зв'язку з цим виникає необхідність використання автоматичних засобів, що дозволяють ефективно зберігати, обробляти і розподіляти накопичені дані.

Виходячи з сучасних вимог, що пред'являються до якості фінансової роботи підприємства, не можна не відзначити, що ефективна робота його цілком залежить від рівня оснащення компанії інформаційними засобами на базі комп'ютерних систем автоматизованого обліку.

Комп'ютерний облік має свої особливості і радикально відрізняється від звичайного. Комп'ютер не тільки полегшує облік, скорочуючи час, потрібний на оформлення документів і узагальнення накопичених даних для аналізу діяльності, необхідного для управління. Звіти фінансові та статистичні, отримувані за допомогою комп'ютера, можна отримати і без нього - ніякої особливої математики в комп'ютері не міститься - але на розрахунки піде стільки часу, що вони вже ні на що не будуть потрібні; або ними доведеться зайняти таку кількість розраховувачів, що на їх зарплату піде значно більше, чим буде отримано прибутки в результаті їх розрахунків. Таким чином при застосуванні комп'ютера “кількість переходить в якість”.

Крім того останні два роки у нашій країні прогресує тенденція звітування до державних органів через звіти у електронній формі з допомогою інтернету.

Метою даного дипломного проекту є розробка підсистеми автоматизації розрахунків статистичних звітів для підприємства, що працює у сфері машинобудування.

Для того, щоб автоматизувати розрахунки звітів, необхідно вирішити наступні завдання:

1. Зібрати матеріал про підприємство ТОВ „Глобус-авто”;

2. Проаналізувати методи розрахунків та складення статистичних звітів;

3. Обґрунтувати використання обчислювальної техніки та обраної середи розробки;

4. Побудувати алгоритм роботи програмного забезпечення;

5. Реалізувати вибраний варіант проекту;

Основна перевага автоматизації - це скорочення надмірності даних, що зберігаються, а отже, економія об'єму використовуваної пам'яті, зменшення витрат на багатократні операції оновлення надмірних копій і усунення можливості виникнення суперечностей через зберігання в різних місцях відомостей про один і той же об'єкт, збільшення міри достовірності інформації і збільшення швидкості обробки інформації. Також значно скорочує час автоматичний пошук інформації.

Щоб зробити звіт, необхідно зібрати потрібні дані шляхом пошуку їх у відповідних документах, якщо це звіт за рік, то необхідно буде проглянути всі документи за цей рік, на що піде величезна кількість часу. При виведенні підсумків по звіту необхідна величезна точність в розрахунках, що не завжди виходить навіть у фахівця своєї справи. Ці і багато інших завдань зможе вирішити проектована інформаційна система.

Створення власної автоматизованої системи розрахунку звітів дозволить врахувати всі особливості: розробляється тільки те, що потрібне, і як потрібно. Аналіз по підприємствах, де вже використовуються розроблені на стороні програмні продукти, показує, що є деякі проблеми з супроводом, зв'язані, перш за все, з тим, що підприємство, що автоматизується, і розробник знаходяться в різних містах. У зв'язку з цим, між замовленням на яке-небудь доопрацювання і результатом проходить, як правило, не менше місяця.


1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1 Опис та схема підприємства

Компанія «Глобус-авто» займається збіркою, продажем та післягарантійним обслуговуванням комунальних машин. Проводить консультаціі по підбору устаткування, навчання по управлінню та технічному обслуговуванню персонала замовників.

В роботі «Глобус-авто» опирається на виробничу базу Одеського автозбірного заводу, співпрацює з сусідами з Білорусії – сюди посткпають шасі МАЗ. По бажанню замовника устаткування може бути встановлене на російських КАМАЗах або ЗИЛах. Компанія «Глобус-авто, єдина в Україні», уклала договір з міжнародним концерном «Бухер-Шёрлинг» на постачання найновішого спеціального устаткування, яке дозволяє прибирати вулиці та дороги від бруду і снігу за сучасними європейськимитехнологіями.

Директор


Заступник директора з виробництва
Комерційний директор Головний бухгалтер
цех механізації, Відділ постачання Відділ продаж Бухгалтерія
заготовчий цех, Склад
збірний цех,

Схема 1.1 - Структура організації

Компанія, поки що є малим підприємством з невеликою кількістю співробітників, тому не може мати велику розгалужену структуру. В зв’язку з чим робітники підприємства виконують суміжні функції. Так бухгалтерія окрім бухгалтерського обліку виконує функції економічного відділу та відділу кадрів. Обов’язки керуючого складу підприємства наведені в таблиці № 1.1.

Таблиця 1.1 - Обов’язки керуючого складу підприємства.

Посада Обов’язки
Директор 1. Контроль роботи заступників та їх відділів2. Звіт о виконаних роботах перед засновниками3. Несе відповідальність за роботу підприємства перед державою та підприємствами партнерами4. Контроль виконання умов трудових договорів робітників та трудового законодавства України на підприємстві.5. Створення умов для підвищення кваліфікації персоналу
Комерційний директор 1. Участь у конкурсах та виграш тендерів2. Забезпечення реклами підприємства та презентація товару на ринку3. Забезпечення підприємства ресурсами, матеріальними, енергетичними технічними
Заступник директораз виробництва 1. Створення та підтримання умов праці робітників2. Створення і підтримання технічної бази підприємства3. Виконання гарантійного обслуговування машин4. Забезпечення виконання замовлень по виграним тендерам
Головний бухгалтер 1. Забезпечення господарського обліку підприємства2. Виконання функцій економіста3. Виконання функцій інспектора кадрів4. Забезпечення підприємства трудовими ресурсами

1.2 Обгрунтування необхідності розробки системи автоматизації складення статистичної звітності для підприємства

На невеликих підприємствах штат працівників досить невеликий, тому що випуск продукції або кількість виконаних послуг відносно невелика, і це правильно, стосовно виробничої частини підприємства та його керівництва. Але такий підхід не зовсім вірний стосовно роботи бухгалтерії підприємства, бо, те що на великих підприємствах виконує декілька відділів

(економічний відділ, відділ кадрів, плановий відділ, відділ труду та заробітної платні та інші), на малих підприємствах цю всю роботу виконує, як правило, один відділ - бухгалтерія. Тобто фактично на малих підприємствах бухгалтерія виконує весь господарський облік підприємства. Тому для малих підприємств, де кількість робітників бухгалтерії значно меньша ніж на великих, дуже важливим є питання автоматизації діяльності бухгалтерії підприємства. На підприємстві «Глобус-авто» бухгалтери користуються системами «1С: Предприятие 8.0» (1С: Підприємство 8.0) з конфігурацією «Бухгалтерия для Украины» (Бухгалтерія для України), та «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС».

Програмний комплекс «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» призначений для автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка. Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без винятку суб'єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності яким передбачена чинним законодавством. Передача звітності засобами електронної пошти із застосуванням підсистеми шифрування та пересилки.