Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

Таблиця Д. 1 - Підготовка, регулювання і наладка розкидачів органічних добрив

Перевіряємо параметри Необхідні показники і допустимі відхилення
Комплектність

Повна. Для наявність трубопроводів

високого тиску, карданного валу,

привідних пасів, наявність гідро

крюка на тракторі, наявність мастила

у редукторах

Правильність встановлення змінних зірочок При нормі внесення до 15000 кг/га.
Частота обертання ВВП трактора Для РУН-15Б 500 об/хв.

Таблиця Д. 2 - Технологічна наладка

Операції наладки та регулювання Як правило...
Провести всі операції (табл.1) перевірити параметри й встановити відхилення від необхідних параметрів з використанням інструментів і приладів
Встановити необхідне відкриття дозуючої заслінки зміною маси валка добрив згідно таблиці вказаної на машині
Провести змащування усі точки згідно таблиці змащування

ДОДАТОК Ж

Підготовка поля до роботи

Оглянути поле і очистити його від соломи і інших перешкод.

При виборі напрямку руху враховують стан поля. Бажано, щоб вибраний напрям руху розкидачів збігався з напрямком попередньої оранки , а вітер дув перпендикулярно до напрямку руху агрегату.

Основний спосіб руху - човниковий.

Для провішування лінії першого проходу від краю поля на відстані, рівній половині ширині захвату агрегату, встановлюють вішки, які служать трактористу орієнтиром. Першу і останню вішки ставлять в 15м від краю поля, проміжні не частіше чим через 100м.


ДОДАТОК З

Робота агрегату на загінці

Таблиця З. 1 - Регулювання і наладка в полі

Операції наладки і

регулювання

Порушення якості робіт Методи усунення

Перевірка і регулювання

норми внесення добрив

Невідповідність встановленої і необхідної норми Установка необхідної норми шляхом регулювання вікна і пробного проходу машини в полі
Ширина полоси розподілу добрив (недостатня) На лопатках роторів напресувалися добрива Очистити лопатки

ДОДАТОК К

Транспортні роботи

При внесенні твердих органічних добрив (Т-150 РУН-15Б) ми використовуємо перевалочну схему. Відстань перевезень мінеральних добрив S= З км Час який затрачається на підвезення вантажу і переїзди без вантажу до пункту завантаження становить l = 0,4 год.

Схема послідовності виконання операцій при виконанні транспортно-розподільчого технологічного процесу (внесення твердих органічних добрив) зображена на рисунку К.1.

tnn tм tп. дорtм Тп. пр. д Тм Тпер.п Тв

ВУО Транспортні зв’язки ВПО

Тм Тп. дор Тппр Тм Тпер.п Тм Тз.б Ттех Тразгр

ВУО - вантажоутворюючий об'єкт; ВПО - вантажопоглинаючий об'єкт; Тзав - час на завантаження розкидача добрив, год.; Тдв.асф, Тдв.гр, Тпер.п. - час, що витрачається на переїзди з вантажем по асфальтованій, ґрунтовій і польовій дорогам відповідно, год.; Тх.асф Тх.ґр, Тх.п - час що витрачається на переїзди без вантажу (холостий хід) по асфальтованій, ґрунтовій і польовій дорогам відповідно, год.; Ттех - час, що витрачається на технологічні не робочі операції, год.; Троз - час на розвантаження кузову розкидача, год.


ДОДАТОК Л

Норми виробітку і витрати палива

Продуктивність агрегату за годину змінного часу Wгз =8,1 га/год.

Погектарна витрата палива при роботі агрегату Т-150 РУН-15Б

gга=2,34 кг/га

Необхідна кількість палива для виконання всього обсягу роботи:

, кг,

де F - площа поля, гa;

кг.

Таблиця Л.1 - Показники якості внесення органічних добрив та способи їх контролю

Показник

Кількість

вимірів

Прилади і засоби Нормативи Бали Період контролю

Відхилення

дози внесення

від заданої,%

1

Рулетка,

двометрівка

±5 ±10

Більше ±10

3 2 1

При роботі

агрегату, після закінчення

Нерівномірність розподілу

добрив на полі, %

20...30

Ємкості розмірами

0,5х0,5х0,05м

ваги з точністю

±15 ±20гр

Більше ±20

до 104 кг

3 2 1

При

роботі

агрегату

Відхилення

від робочої

ширини

захвату, %

10...15 Рулетка

±15 ±20

Більше ±20

3 2 1

Теж

саме


ДОДАТОК М

Контроль і оцінка якості роботи

9...8 балів - висока якість виконання операцій;

7...5 балів - середня якість виконання операцій;

4...1 балів - неякісно виконана операція.


ДОДАТОК Н

Облік і оплата праці. Змінна тарифна ставка в залежності від класності механізаторів

Таблиця Н. 1 - тарифна ставка механізаторів

Розряд 3 4 5 6
Механізатори 9,80 11,02 12,64 14,68
Інші робочі 7,36 8,02 8,84 9,94

Трактор Т-150 відноситься до 3-ї групи тракторів з класом тяги 3 т і потужністю двигуна для гусеничних тракторів - 100к.с. і більше.

Отже, при внесенні добрив тарифна ставка для механізаторів нараховується по 5-му розряду.

Премія за якісно виконану роботу нараховується 16% від тарифної ставки.


ДОДАТОК П

Безпека життєдіяльності

1. В агрегаті Т-150 РУН-15Б повинно бути обладнане освітлення, світлові сигнали, звукові сигнали і гальма.

2. При русі агрегату слід знижувати швидкість на поворотах.

3. При русі на підйом слід завчасно включати таку передачу, на якій трактор може подолати підйом. Зупинка на підйомі може привести до скочування трактора назад, або до сповзання в бік.

4. Працюючи на тракторі, тракторист повинен пам'ятати, що він являється старшим і повністю відповідає за безпеку праці всіх людей, які обслуговують агрегат і перебувають в зоні його дії. Перед початком руху необхідно оглянути і оцінити обстановку перед трактором, подати звуковий сигнал і переконатися в тому, що всі люди закінчили виконання роботи на агрегаті і знаходяться на безпечній відстані.

5. Виконання всіх заходів пожежної і вибухової безпеки.

6. Дуже необхідно слідкувати за герметичністю кабіни і чистотою двигуна, щоб виключити проникнення в кабіну випускних газів, які містять оксид вуглецю і становлять небезпеку для здоров'я людини, а також пилу і парів речовин, що вносяться у ґрунт або розпилюються по поверхні.

8.Для зберігання і укріплення здоров'я трактористів, зменшення втомлюваності, запобіганню професійних захворювань необхідно суворо додержуватися правил гігієни праці і режиму робочого дня.

9.Рухи тракториста при роботі одноманітні, робоче місце обмежене по розмірах, а поза статична. Це призводить до втомлюваності, затікання кінцівок, м'язів спини, шиї. Тому велике значення набуває виробнича гімнастика, котра істотно зміцнює здоров'я, підвищення працездатності і виробництва.